Grecja - archaiczna, klasyczna, hellenistyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grecja - archaiczna, klasyczna, hellenistyczna - strona 1 Grecja - archaiczna, klasyczna, hellenistyczna - strona 2 Grecja - archaiczna, klasyczna, hellenistyczna - strona 3

Fragment notatki:


SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI  
Umiejętność rozpoznania:  - świątynia Hery w Paestum (bryła) - świątynia Nike-Apteros na akropolu ateńskim (bryła) - plan akropolu ateńskiego - tolos świątyni w Delfach (bryła, plan) - kora archaiczna - Apollo z Tenei - Niosący cielę - Woźnica z Delf - Fidiasz - posąg Ateny Partens (na przykładzie rzymskiej kopii) - Procesja panatenajska - płaskorzeźba z Partenonu - Nike zawiązujące sandał - płaskorzeźba - Fidiasz - Trzy mojry z przyczółka Partenonu - Myron - Dyskobol - Praksyteles - Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos - Skopas - Bachantka - Lizyp - Odpoczywający Herakles - Nike z Samotraki - Apollo Belwederski - Zabijający Gall - Ołtarz pergamoński (plan, bryła, płaskorzeźby z fryzu) - Przykładowe wazy w stylach: geometrycznym i orientalizującym - Czerwonofigurowa waza François 
Dokładna analiza treści i formy: - Posąg kurosa (np. z Sunion) - Waza czarnofigurowa z przedstawieniem Achillesa i Ajaksa grających w kości - Partenon na akropolu ateńskim (plan, bryła) - Erechtejon na akropolu ateńskim (plan, bryła ogólnie i od strony ganku kariatyd) - Poliklet Młodszy - Teatr w Epidauros (plan, widok ogólny) - Poliklet - Doryforos - Praksyteles - Apollo z jaszczurką - Lizyp - Apoksyomenos - Grupa Laokoona - Wenus z Milo
 
Wstęp Sztuka starożytnej Grecji  powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n. e. do I w. p.n.e. , czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.
Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej. Artyści nadal tworzyli, ale przede wszystkim na potrzeby kolekcjonerów rzymskich. Najczęściej ich dzieła były kopiami znanych wcześniej dzieł greckich. Dzięki tej działalności znamy wygląd wielu rzeźb, których oryginały zaginęły lub zostały zniszczone. Sztuka grecka (m.in. właśnie dzięki kopiom) wywarła przeogromny wpływ na rozwój sztuki rzymskiej. Jednak wraz ze zmianami politycznymi skończyła się jej samodzielność.
Sztukę starożytnej Grecji dzielimy na trzy okresy :
- okres archaiczny - okres klasyczny - okres hellenistyczny Omawiane dzieła są usystematyzowane względem powyższych okresów.
 
Okres a rchaiczny (1100 - 400 r. p.n.e.)  
Pierwsze igrzyska olimpijskie - 776 r. p.n.e.
- silne ośrodki - miasta-państwa  (polis) rywalizują na polach gospodarczym i kulturalnym - szybki rozwój -  VIII - VI w. p.n.e. - Wielka Kolonizacja -  IX w. p.n.e. - Grecy przejmują alfabet od Fenicjan i wzbogacają o brakujące samogłoski - pier wszy alfabet literowy - pierwsze udokumentowane igrzyska olimpijskie - rok 

(…)

… jest w końcu w całkiem niezłym stanie w porównaniu do Partenonu. 
- budowany w zgodzie z porządkiem doryckim, jest uważany za najdoskonalszy jego przykład, niemniej w świątyni znajdują się elementy porządku jońskiego, tj, 4 jońskie kolumny w pomieszczeniu zachodnim oraz tzw. fryz panatenajski znajdujący się na ścianach celli - Partenon zbudowano z białego marmuru pentelickiego
- krzywizny pionowe i poziome…
…) 
- upowszechnił się nowy typ świątyni - tolos, wznoszony na planie koła w porządku doryckim lub jońskim otoczony zewnętrzną, zazwyczaj wykonaną w porządku korynckim, kolumnadą
- budowle świeckie pełniące funkcję propagandową, tzw. pomniki honoracyjne,  gmachy posiedzeń władz, magazyny, teatry, gimnazjony 
 
Partenon (447 - 432 r. p.n.e.)
Partenon - rzut poprzeczny i podłużny
Partenon w Atenach
- zbudowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz