Historia społeczna Polski

note /search

Historia gospodarcza Polski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1785

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI NOTATKA - HISTORIA GOSPODARCZA POLSKI Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach 1945-1989, wzorowanym na rozwiązaniach sowieckich. Główną j...

Walka o granice II RP cd. - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1211

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D TEMAT II - WALKA O GRANICE II RP Powstanie wielkopolskie, czyli wystąpienie zbrojne ludności, przeciwko władzom niemieckim, rozpoczęło się 27.12.1918r. w Poznaniu, było odpowiedzią na demonstracje niem...

Walka o granice II RP - część 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1995

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI - TEMAT 2. WALKA O GRANICE II RP Rywal Sporny obszar Najważniejsze wydarzenia Uwagi Czechosłowacja Śląsk Cieszyński 5 październik 1918- tymczasowa ugoda organizacji polskich i czeskich 23 styczeń 1919 - atak wojsk czeskich, walka z polską samoobroną 28 lipiec 1920 -...

Okupacja niemiecka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1435

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945 - system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku n...

Kształtowanie się granic Polski po 1945 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2345

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC POLSKI PO ROKU 1945 Koniec wojny w Europie - 08.05.1945 Przygotowania do konferencji pokojowej w sprawie ustalania nowych granic państw Granica Wschodnia Polski - ustalona w 1943 podczas konferencji w Teheranie; miała zostać wytyczona według

Ewolucja ustroju polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3626

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 3 - EWOLUCJA USTROJU/SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO W DWUDZIESTOLECIU II Rzeczpospolita - państwo polskie odrodzone w 1918 po 123 latach zaborów. Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569-1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędz...

Konferencje w Teheranie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D. 2 TEMAT Konferencja w Teheranie W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchil...

Początek Polski Lubelskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D. II - TEMAT 3 22lipiec 44 - początek Polski lubelskiej 28czerwiec 45-powołano do życia TRJN 22lipiec-ogłoszono manifest lipcowy, ogłoszony przez radio moskwa,został wywieszony w Chełmie-pierwsze wyzwolone miasto. Warunkiem ogłoszenia manifestu i powstania PKWN było po...

Ruch ludowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1519

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 4 - RUCH LUDOWY Informacje ogólne Ludowy ruch w Polsce, ruch społeczny kształtujący się na przełomie XIX i XX w. pod hasłem walki chłopów o społeczne, polityczne i narodowe wyzwolenie. Zapoczątkowany w Galicji ...

Ewolucja ustroju politycznego Polski w XX-leciu międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3815

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 3 - UZUPEŁNIENIE - EWOLUCJA USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM Dwudziestolecie międzywojenne W rozwoju współczesnego konstytucjonalizmu w Polsce ważnym elementem było ustanowienie nowego ładu ustrojowego po odzyskaniu niepodległości w 1918...