Historia Polski XX wieku - strona 5

Wykład - Koncepcje mocarstw zaborczych wobec sprawy polskiej 1914

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Koncepcje mocarstw zaborczych wobec sprawy polskiej 1914-1918 W momencie wybuchu I wojny światowej sprawa polska nie odgrywała roli w polityce żadnego państwa. Fakt, że ziemie polskie były od początku terenem działań wojennych sprawił, że państwa walczące były zmuszone do liczenia się choćby w mini...

Wykład - Konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 910

Konferencja w Teheranie, Jałcie i Poczdamie - ich decyzje w sprawie polskiej. Konferencja w Teheranie 28 XI- 1 XII 1943 - Churchill, Roosevelt, Stalin. 28 XI Stalin opowiedział się za przyznaniem Polsce granicy na Odrze - aprobata mocarstw 1 XII Roosevelt wyraził nadzieję na przywrócenie stosunkó...

Wykład - Konserwatyści polscy w okresie międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Konserwatyści polscy w okresie międzywojennym W okres międzywojenny konserwatyści weszli skompromitowani wobec zaborców i rozbici na kilka partii. Nie osiągnęli zjednoczenia. Szukali sojuszników wśród partii prawicy lub w obozie piłsudczykowskim. W 1919 r. grupy konserwatystów z byłego Królestwa P...

Wykład - Konstytucja marcowa i kwietniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 735

Konstytucja marcowa i kwietniowa. Analiza porównawcza konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) konstytucja kwietniowa (23 kwietnia 1935 r.) zasady ustrojowe republika p...

Wykład - Kształt terytorialny Polski międzywojennej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Kształt terytorialny Polski międzywojennej - granice, obszar, ludność Obszar 388,6 tys. km2 (52% obszaru z 1772 r.) 260 tys. km2 były zabór rosyjski 80 tys. km2 były zabór austriacki 48,6 tys. km2 były zabór austriacki Granice długość granic: z Niemcami 1912 km, z ZSRR 1412 km, z Czechosłowac...

Wykład - Kształtowanie się opozycji antysanacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

Kształtowanie się opozycji antysanacyjnej - Centrolew Początkowo bierna opozycja większości ugrupowań sejmowych wobec sanacji, z biegiem czasu konsolidowała się i przybierała na sile. Zjawiska ...

Wykład - Kształtowanie się systemu władzy w Polsce w latach 1918-21...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365

Kształtowanie się systemu władzy w Polsce w latach 1918-1921 Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy 11 listopada 1918 r. podpisano w Compiegne zawieszenie broni na froncie zachodnim. W Berlinie wybuchła rewolucja. Ponieważ już wcześniej załamały się Austro-Węgry i Rosja, wszyscy trzej zaborcy przegrali...

Wykład - Legiony - geneza i działalność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Legiony - geneza i działalność Legiony Polskie - polskie ochotnicze oddziały zbrojne walczące po stronie państw centralnych. Zostały one utworzone na mocy porozumienia polityków polskich z Galicji, skupionych w utworzonym 16 sierpnia 1914 r. Naczelnym Komitecie Narodowym

Wykład - mała konstytucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

mała konstytucja. DEKLARACJA SEJMU USTAWODAWCZEGO W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH uchwalona dnia 22 lutego 1947 r.    Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego, deklaruje uroczyście, iż w swych pracach konstytucyjnych i ustawodawczych oraz przy wyko...

Wykład - Mniejszości narodowe w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Mniejszości narodowe w II RP - położenie prawne, polityczne i gospodarcze II RP zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km2 na których (wg. Spisu z 1921 r.) zamieszkiwało 27 mln osób, z czego 69, 2 % to Polacy, 14,3 % Ukraińcy, 7.8% Żydzi, 3,9% Białorusini, 3,9% Niemcy, 0,3% inni. Mniej...