Historia literatury XIXw.

note /search

Periodyzacja i dominanty romantyzmy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4368

Periodyzacja XIX w.: Romantyzm 1822 - 1863 Pozytywizm 1864 - 1890 Młoda Polska 1891 - 1918 1822 - „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. 1863 - Powstanie Styczniowe. 1795 - 1822 - klas...

Romantyzm - pokolenie literackie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1610

Romantyzm: - przejście od poezji natury do poezji miejskiej, techniki, - w tym okresie nastąpił szybki postęp techniki, - miasto uznane jest za wielkie zło, piekło. Komedia nie jest romantycznym gatunkiem, mimo, że żyje w romantyzmie. Fenomen Piłsudskiego - nie zrozumiemy go bez znajomości dziedz...

Romantyzm - drugie pokolenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

Formy preferowane przez drugie pokolenie: Powieść, np. Żmichowskiej, Kraszewskiego. W 2000 r. Danuta Zawadzka wydała książkę pt. „ Pokolenie wileńskie” - to próba wyróżnienia dodatkowego pokolenia, tego z kampanii napoleońskiej - Pokolenia Starych Ułanów. Zaliczyć do tego pokolenia można

Romantyzm - twórcy, koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2149

Romantyzm - tę nazwę można wyprowadzić od słowa romans, istotne są tu elementy: - ogromne znaczenie książki, utworu, - prymat literatury nad życiem, - trwa tzw. literaturyzacja życia - życie kształtuje się na wzór literatury, życia bohatera literackiego, np. moda na żółte fraki, samobójstwa, jak ...

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego. Jest ona komplementarna wobec epoki. Sentymentalizm tworzy poemat z jego cechami, a jednocześnie podkreśla znaczenie dystansu wobec literatury, która nie chce mówić o historii. Stosunek Mickiewicza jest dwuznaczny. Potępia za to odwrócenie ...

Poetyka fragmentu - przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2345

Jeszcze silniej poetykę fragmentu widać w „ Marii” Malczewskiego. To pierwsza powieść poetycka w Polsce. Miecznik, którego przeciwnikiem jest ojciec Marii, wojewoda - są zantagonizowani. Miecznik mieszka w szlacheckiej Zagrodzie. Maria - ...

Dwa oblicza romantyzmu w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3052

Mamy dwa oblicza romantyzmu w Polsce: Mickiewiczowskie: - „Ballady i romanse” - „Grażyna” - prymat zbiorowości - koncepcja ładu - oswojenie katastrofy 2. Malczewski: - pesymizm - kapitulacja przed tajemnicą świata - metafizyczna - indywidual...

Dramat ironiczny, ironia sokratyczna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2135

Dramaty ironiczne Słowackiego: 1834 - „Balladyna” i modyfikacje tego dramatu, 1835 - „Horsztyński”, 1839 - „Mazepa”, 1839 - „ Villa Veneda”, 1840 - „Krak”, ( fragmenty) 1840 - „Beniowski” (fragmenty). W tych dramatach przejawia się ironia...

Źródła XX wiecznej myśli literackiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Główne nurty literackie XX wieku. Ćwiczenia nr 1 KULTURA. GRUPA LITERACKA. ŹRÓDŁA XX-WIECZNEJ MYŚLI LITERACKIEJ. KULTURA: – sztuka – cywilizacja (antropologia, psychologia, historia) – zachowanie (psychologia, socjologia) – człowiek (antropologia) – ośrodki kultury (

Ekspresjonizm w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX wieku. Ćwiczenia nr 3 EKSPRESJONIZM W POLSCE Teorie polskie a) Teoria Przbyszewskiego - antyteza ducha i materii,jest to podst. opozycja dla pozostałych - sztuka odzwierciedla stan duszy -...