Gatunki literackie

note /search

Odmiany wywiadu, stylistyka i treść pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Gatunki dziennikarskie - 30.10.2007 ODMIANY WYWIADU Ze względu na konstrukcję i osobę respondenta: a) wywiad montaż b) wywiad z samym sobą c) wywiad bez wyodrębnionych pytań d) wywiad rzeka STYLISTYKA I TREŚĆ PYTAŃ Wszystkie te elementy zależą w pierwszej kolejności od adresata. Autor wywia...

Techniki manipulacji w mediach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3276

Gatunki dziennikarskie 6-11-2007 Techniki manipulacji w mediach: Manipulacja - to zespół technik pozwalający na kształtowanie poglądów i postaw ułatwiających nadawcom manipulowanie, osiągnięcie celów ukrytych przed odbiorcami. Co sprzyja skutecznej manipulacji: manipulator wykorzystuje emocje odb...

Rola elementów graficznych w prasie i funkcje fotografii prasowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3920

Gatunki dziennikarskie - 13.11.2007 Rola elementów graficznych w prasie: - elementy graficzne to : mapy, wykresy, tabele, zestawienia - mogą stanowić informację samą w sobie - dopełniać informacją tekstową lub filmową - w publicystyce wzmacniają funkcję perswazyjną i sprzyjają lepszej percepcji ...

Artykuł i cechy felietonu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3045

Gatunki dziennikarskie - 20.11.2007 Artykuł redakcyjny - forma incydentalna, typowo prasowa, zwykle anonimowa lub podpisana redakcja lub przez zespół w jakieś ważnej kwestii. Nie można wziąć za art. redakcyjny informacji o podniesieniu ceny, życzenia też nie należy traktować jako publikację. Artyk...

Esej - geneza, definicja, konstrukcja i sposób wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3262

Gatunki dziennikarskie - 27.11.2007 ESEJ: Geneza: esej się bierze ze szkoły sceptyków, my powinniśmy pamiętać że twórcą był Michael Montaigne. Wydał w 1580r. Essais czyli Próby. (komentarze pamiętnika myśli) (Pisał glosy -komentarze na marginesie czytanych lektur). Definicja: nieduży utwór pisany ...

Publicystyka wizualna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2149

Gatunki dziennikarskie - 11.12.2007 PUBLICYSTYKA WIZUALNA to przekaz będący indywidualną próbą dotarcia z propozycją takiej a nie innej syntetycznej interpretacji problemu czy zjawisk. PW ze względu na ekspresję, humor a niekiedy pewną przewrotność poprzez sferę emocjonalną wpływa na postawy i zach...

Gawęda - geneza, definicja, cechy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3577

Gatunki dziennikarskie - 4.12.2007 Gawęda: Geneza: Wyrosła z tradycji szlacheckiej - opowiadań ustnych wygłaszanych na spotkaniach towarzyskich. Definicja: Dawna: Gawęda - sam wyraz wskazuje, że jest to opowiadanie stylem prostym, bezpretensjonalnym prowadzone, a dowcipem okraszone. O rzeczach bł...

Szkice - rodzaje, charakterystyka , omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

Gatunki Dziennikarskie - 18.12.2007 Szkice Są formami dużymi, gdzie nie ma metody narracji jednopłaszczyznowej. Szkic środowiskowy Podejmowanie się charakterystyki danego, jakiegoś środowiska, nie występuje zwarty ciąg zdarzeniowy, ale dominuje opis i charakterystyka. Element akcji np.: dialogi, ...

Recenzja, ramówka radiowa, publicystyka w radiu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1302

Gatunki dziennikarskie - 8.01.2008 Recenzja Gatunek będący sprawozdawczym omówieniem, krytyczną analizą lub oceną książek, spektakli, wystaw, koncertów i innych jednostkowych aktualnych zjawisk artystycznych. Odmianą gatunkową recenzji jest przegląd , czyli wypowiedź analizująca i oceniająca zesp...