Filozofia niemiecka

note /search

Krytyka Praktycznego Rozumu - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1764

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. Kant cd. przewrót kopernikański w filozofii mówi, że nie znamy świata samego w sobie i że go nie poznamy Kant napisał trzy wiekopomne krytyki: Krytyka Czystego Rozumu Krytyka Praktycznego Rozumu (1788) Krytyka Władzy Sądzenia (1791) Kolejne krytyki...

Odrodzenie niemieckie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Andrzejewski. Notatka składa się z 3 stron. Odrodzenie niemieckie Przejście z antyku do średniowiecza było wyraźne, można wyodrębnić dwa wydarzenia: upadek Rzymu (476r.) i chrzest Germanów (496). Przejście ze średniowiecza do odrodzenia nie jest tak czytelne. Za granice tej epoki można przyjąć c...

Germanie i Frankowie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Germanie - pierwsze znaki z X-XI wieku p.n.e. - zasiedlali dzisiejsze północne Niemcy, prawdopodobnie coś nagle zmusiło ich do wyruszenia na południe dotarli do granic Rzymu, zaczęli tworzyć związki plemion (Goci,

Filozofia niemiecka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

Andrzejewski. Notatka składa się z 3 stron. Filozofia niemiecka wywodziła się z mistyki, mistyka była jej początkiem. Mistyka jako postawa wobec Boga, wobec świata. Podążanie za jednością z Bogiem, poszukiwanie transcendencji, Boga. W sposób niemal dosłowny, nadzieja na „dotknięcie Boga”, poczu...

Mistrz Eckhart - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. teraz mistycy późniejsi nieco Mistrz Eckhart , XIII/XIV w. (1260-1328?) nie znamy dokładnie daty śmierci (bulla papieska potępiająca go została ogłoszona w marcu 1329, a zazwyczaj ogłaszało się ją po śmierci filozofa), ani wizerunku działał w Kolonii...

Jakub Böhme - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. dziś o mistyce śląskiej w roli głównej: Jakub Böhme (1575-1624) Jak widać z dat życia, zastał on Niemcy rozdarte sporami i wojnami religijnymi. Nie chciał jednak się kłócić. Pragnął powrócić do propozycji średniowiecznej mistyki, załagodzić spory rel...

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Chciał stworzyć sztuczny język - lingua generalis - aby ułatwić porozumienie między narodami (dominował wtedy francuski). „Język adamowy” maj...

Leibniz - teoria monad

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1659

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Leibniz Teoria monad „Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego” 1704 napisane w roku śmierci Johna Locka (empirysta, tabula rasa).

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 Znajduje się pomiędzy oświeceniem a romantyzmem. Nie do końca z oświeceniem zerwał, a do Jeny (centrum kulturowe ówczesnych Niemiec) prz...

Fryderyk Wilhelm Joseph Schelling

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. Pod koniec XVIII wieku chyli się ku upadkowi oświecenie. W latach 80-tych Sturm und Drang Periode się zaczyna, chce oświecenie wyprzeć, ale jeszcze się nie udało. Jednak Świat nadal wymykał się ludzkiemu poznaniu, metody oświeceniowe spaliły na panewc...