Mistrz Eckhart - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mistrz Eckhart - opis  - strona 1 Mistrz Eckhart - opis  - strona 2

Fragment notatki:

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron.
teraz mistycy późniejsi nieco Mistrz Eckhart , XIII/XIV w. (1260-1328?)
nie znamy dokładnie daty śmierci (bulla papieska potępiająca go została ogłoszona w marcu 1329, a
zazwyczaj ogłaszało się ją po śmierci filozofa), ani wizerunku
działał w Kolonii i był dominikaninem
dużo pisał na tematy religijne Opus Tripartitum - dzieło w dużej części zagubione
znane są Traktaty oraz Kazania Traktaty po niemiecku już pisał (rzecz jasna był to średniowysokoniemiecki)
były to dzieła nowatorskie, ale, co za tym idzie, naraziły go na prześladowania
Charakterystyczna jest dla niego mistyka, a myśl taka jest z punktu widzenia niepokorna, gdyż idzie za nią
indywidualne, głębokie przeświadczenie, że człowiek sam może dotrzeć do Boga. Takie uprawianie religii było,
jak sądzę!, przyczyną reformacji.
Mistyka wyraża nadzieję na nadzieję na bezpośrednie przeżycie Boga i połączenia się z nim.
Mistyka Eckharta była racjonalna, trzeźwa, a nie jakieś psychosomatyczne omdlenia, charakterystyczne dla
kobiet.
Głoszona z oprzyrządowaniem logiki i metodologii nauk. Człowiek musi wiedzieć, że jest mistykiem -
świadoma, racjonalna mistyka, metamistyka.
Kazanie 10.
Skoro człowiek, a zwłaszcza jego dusza ogląda Boga, poznaje również siebie jako istotę poznającą; poznaje,
że poznaje.
Człowiek oglądając Boga stanowi z nim jednię .
„ Boska natura jest jednią i każda osoba jest także jednią, tą samą jednią, co tamta jednia. Boga odnajduje się w jedni. Jednią musi stać się każdy, kto chce tamtej, boskiej jedni” - rzecze Eckhart.
Człowiek staje się jednią z Bogiem, gdy do niego dociera.
Potem Eckhart mówi, że wszystko jest też jednią, nie ma różnic między częściami świata, odnajdują się w
jedni boskiej - w duchu panteistycznym naucza. Mówi: „ wszystko zawiera się we wszystkim i wszystko jest jednią” .
Jednak Bóg jest dla niego inną osobą, gdzieś obecną, do której trzeba dotrzeć, dlatego nie jest to pełny
panteizm, taki, jaki obecny był później.
W świetle tych nauk Bóg przejmuje właściwie całą odpowiedzialność za człowieka i jego życie, człowiek
zostaje zwolniony z wyłącznej odpowiedzialności za swoje czyny. Eckhart mówi nawet, że człowiek jest do
tego stopnia zgodny z wolą Boga, że chce on dokładnie tego wszystkiego, czego chce Bóg i to w takiej formie,
w jakiej chce tego Bóg.
Człowiek jest grzeszny z woli bożej, a nawet z miłości do niego, nawet wtedy go czci.
Nauka Mistrza doszła do uszu papieskich i została poddana surowemu osądowi.


(…)

…. Nic nie może pozostawać w
sprzeczności z Bogiem.
Absolutna jednia jest Bogiem, na jej mocy wszystko może istnieć.
Boga najlepiej poznać bezpośrednio, zobaczyć go - czyli mistycznie.
[na marginesie, pewna gra słów: Bóg po grecku to Theo, theoria znaczy „oglądanie”, a dosłownie „być bliskim
Boga”, tym właśnie było kiedyś dla ludzi zajmowanie się naukami]
De Visione Dei napisał w 1453 - O oglądaniu Boga
Człowiek z Bogiem…
….
W marcu 1329 Jan XXII wydał potępiającą Eckharta bullę In argo dominico.
Echkart końcówkę życia miał ciężką, dotknął go ostracyzm, napiętnowanie inkwizycyjne, dopadło go
załamanie nerwowe.
A w bulli wytknięto 26 zdań: 15 heretyckich, oraz 11 podejrzanych i 'bardzo odważnych'.
Szczególnie skupiono się na analizie Traktatów.
A teraz Mikołaj z Kuzy (1401-1464)
Gdzie też ta Kuza jest? W zachodnich Niemczech…
….
Również był mistykiem, mówił podobnie do Eckharta, ale 100 lat po nim nie tylko nikt go już nie potępiał, ale
również wyniesiony został do zaszczytów biskupich. Zaiste jest to signum temporis.
Też mówi o potrzebie świadomego poznawania Boga, docierania w jego pobliże. Racjonalna, nowa teoria
mistyki.
Ludzie wtedy chcieli już wiedzieć, a nie wierzyć. Wiedza wiarę miała tylko wspierać.
„Niedorzecznym jest twierdzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz