Schyłek średniowiecza - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schyłek średniowiecza - pojęcia - strona 1 Schyłek średniowiecza - pojęcia - strona 2 Schyłek średniowiecza - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA W myśli tego okresu możemy wśród propozycji filozoficznych wyróżnić następujące nurty. Obecne już wcześniej, określane jako via antiqua :
tomizm,
skotyzm, augustynizm, awerroizm
oraz via moderna, czyli krytycyzm, dla via antiqua i via moderna wspólny jest mistycyzm.
Przedstawiciele via antiqua, tzw. starej filozofii - zajmowali się formą doktryn , wysubtelnianiem logiki. Filozofowie reprezentujący via moderna tzw. nową szkołę - sprawdzali podstawy teorii, wprowadzali nowe idee do filozofii średniowiecznej.
WILHELM OCKHAM Anglik żyjący w latach 1300 - 1350, ekskomunikowany za herezję, był przedstawicielem jednego z nurtów krytycyzmu tzw. oxfordzkiego. Dokonał on krytyki dotychczasowej średniowiecznej filozofii przez:
wysunięcie na pierwszy plan zadań epistemologicznyc h, uważał, że obecny system jest pozbawiony odpowiednich podstaw sceptycyzm (w teologii, psychologii, etyce) - odrzucał możliwość osiągnięcia pewności w dziedzinie poznania teoretycznego lub praktycznego (ani przez rozumowanie, ani przez doświadczenie), zalecał powstrzymywanie się od wypowiadania wszelkich sądów o naturze rzeczy I ich przyczyn - stanowisko przeciwne dogmatyzmowi fideizm - źródłem poznania, wiedzy o Bogu jest jedynie wiara intuicjonizm - poznawanie świata zewnętrznego jedynie przez intuicję , odrzucanie racjonalizmu nominalizm - nazwy ogólne ( pojęcia) nie odpowiadają istnieniu pojęć ogólnych jak i rzeczywistości są jedynie skrótami w szeregu nazw jednostkowych, przeciwny realizmowi psychologiczny konceptualizm - pojęcia ogólne istnieją tylko w umysłach i odpowiada im jedynie byt psychiczny indywidualizm - istnieje jedynie byt jednostkowy, konkretny wolontaryzm - własności bytu są zależne przede wszystkim od woli Boga
MISTYCYZM w XIV W. Postacie mistycyzmu: ascetyczna - szukała tylko zbliżenia duszy do Boga, Boga zaś i duszę pojmowała wg dogmatów wiary (mistyka prawowierna; miała zwolenników, tak jak I dawniej, w krajach romańskich) np. Jan Gersson, Tomasz a Kempis ( O naśladowaniu Chrystusa ) spekulatywna - przez zbliżenie duszy do Boga i przez spekulacje pojęciową usiłowała samodzielnie poznać Boga i duszę (spekulacja odwodziła niejednokrotnie od prawowiernego poglądu na świat do uznania panteistycznej jedności Boga I duszy. Mistyka ta znalazła zwolenników w krajach germańskich, głownie w Niemczech, zwana jest wręcz pod nazwa "mistyki niemieckiej") np. John Eckhart zwany Mistrzem Uczniowie Eckharta nie byli spekulatywnymi myślicielami, ale praktykami - kaznodziejami: Jan Tauler ze Strassbourga -

(…)

….
Kluczowym pojęciem jego mistyki było „Gelassenheit”, co można rozumieć jako „wyrzeczenie”, „zaparcie się”, „rezygnacja”, „zdanie się”, „zaufanie”, „zawierzenie”, a co ma prowadzić do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Cała jego twórczość ma założenia czysto praktyczne - prowadzenie dusz do Boga, od zerwania z grzechem, po najwyższe stopnie zjednoczenia Jan van Ruysbroeck. Według niego rozwój duchowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz