Filozofia niemiecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia niemiecka  - strona 1 Filozofia niemiecka  - strona 2 Filozofia niemiecka  - strona 3

Fragment notatki:

Andrzejewski. Notatka składa się z 3 stron.
Filozofia niemiecka wywodziła się z mistyki, mistyka była jej początkiem.
Mistyka jako postawa wobec Boga, wobec świata. Podążanie za jednością z Bogiem, poszukiwanie
transcendencji, Boga. W sposób niemal dosłowny, nadzieja na „dotknięcie Boga”, poczucie jedności z nim.
Głęboka kontemplacja, zanurzenie się w siebie. Unio mistica.
Wśród mistyków dominowały kobiety - mistyczki niemieckie, zakonnice, tworzyły w murach klasztornych.
Pierwsza niemiecka filozofia stamtąd płynęła.
Mistyka była to postawa niepokorna wobec hierarchii kościelnej, bo w mistyce niepotrzebni są pośrednicy.
Zaniepokoiło to biskupów i papieży.
 Hildegarda z Bingen (1098-1179)
Jest kojarzona z klasztorem nadreńskim w miejscowości Bingen. Była geniuszem. Piękna ciałem, mądra.
Wizjonerka - spisane wizje, cecha charakterystyczna mistyki. Przeżycia, opisy, które nie są dostępne innym
ludziom. Hildegarda dużo pisała. Znamy 3 tomy pisane po łacinie „Księga dróg Pana” - „Poznaj drogi Pana” (1
tom), „Księga zasług życiowych” (2 tom), „O dziełach Boga” (3 tom). Nazywali ją mądrością nadreńską.
- „Poznaj drogi Pana” - najczęściej się do niego odwołujemy, dostarcza wielu informacji o początku niemieckiej
filozofii. We fragmentach wizje Hildegardy. Inne przestrzenie, inne czasy, interpretacja trójcy świętej, wizja sądu
ostatecznego itp.
Chrześcijańskie myśli i poglądy. Nie wychodzi poza przykazania, ale odważnie interpretuje biblijne opisy. Bóg
w centrum, zasiadający na „żelaznej górze”, napawający lękiem, blask. Często się powtarza w mistyce Bóg -
światło. Człowiek ma okazywać całkowite posłuszeństwo Bogu, ma uciekać się pod obronę boga i kierować
się jego prawdami.
Kosmiczna harmonia: Bóg, człowiek i przyroda znajdują się w porządku, jedni ontologicznej.
W jednej z wizji Hildegarda postrzega człowieka wewnątrz Boga. Całkowite zjednoczenie z Bogiem -
panenteizm - wszystko w Bogu! (nie panteizm gdzie Bóg = przyroda)
Kolejna wizja: zło - występek lucyfera, wyrzucony z hierarchii niebieskiej. Powrót do Boga, do doskonałości. Z
cech, które mogą przyczynić się do zwycięstwa dobra : pokora i miłość - gwarant dobra. Pokora - dusza,
miłość - ciało. Nie można ich rozdzielać, zawsze działają razem.
Wzajemne przenikanie się pierwiastka żeńskiego i męskiego już w Bogu. Pełna realizacja człowieka tylko w
związku z ludźmi i otoczeniem.
Opisy, wizje Hildegardy mają wysoce intelektualny charakter, powstają na jawie, w pełni świadomie, trzeźwość,
jasność ducha. Podczas wizji cielesne zmysły funkcjonowały normalnie, nie przerywała swoich zajęć.


(…)

…. Podczas wizji cielesne zmysły funkcjonowały normalnie, nie przerywała swoich zajęć.
Zajmowała się przyrodoznawstwem, ozdabiała pisma własnymi rysunkami, ilustracjami, włączała się w
dyskusje polityczne np. na temat schizmy. Była cenionym ekspertem od społecznych problemów.
Hildegarda była też kompozytorką. Muzyka - medium, przez które wyrażała swoje mistyczne przeżycie.
 Elżbieta z Schönau (1129-1164)
Przeżyciowa mistyka, jej przeżycia przyjmowały formę ekstazy itp. Pełne bólu, krzyku itd.. Po wizjach je
spisywała. W trakcie wizji przenosiła się w miejsca opisywane w Biblii, przeżywała historie biblijne. Jej wizje
zbiegały się z kalendarzem liturgicznym. Spisała je w „Wisiones”
 Mechtylda z Magdeburga (1210 - ok.1281)
Wizje spisywała w sposób nieuporządkowany, na kartkach. Nie znała łaciny, pisała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz