Geografia usług - strona 17

Metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • dr Antoni Korowicki
  • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki Klasyfikacja metod badawczych w geografii turystycznej Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla tu...

Procesy budujące ziemię - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wietrzenie chemiczne, kras, stopień przemiany skał, wietrzenie biologiczne, grawitacyjne ruchy masowe....

Energetyka w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział źródeł energii, biomasa, energia wiatru, Bełchatów, elektrownie wiatrowe, energia wody. ...

Gleba - wietrzenie skał

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wietrzenie skał, litosfera, warstwy gleby, skład gleby, zanieczyszczenia gleby, skała. ...

Litosfera i wnętrze Ziemi

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: litosfera, wnętrze Ziemi, płyty litosfery, dzieje Ziemi, fałdowania górskie. ...

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Parki Narodowe, ochrona przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne. ...

Opady atmosferyczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wilgotność powietrza, para wodna, chmury, opady atmosferyczne, rozkład opadów. ...