Geografia usług - strona 17

Metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

Metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki Klasyfikacja metod badawczych w geografii turystycznej Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla tu...

Procesy budujące ziemię - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wietrzenie chemiczne, kras, stopień przemiany skał, wietrzenie biologiczne, grawitacyjne ruchy masowe....

Energetyka w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział źródeł energii, biomasa, energia wiatru, Bełchatów, elektrownie wiatrowe, energia wody. ...

Gleba - wietrzenie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wietrzenie skał, litosfera, warstwy gleby, skład gleby, zanieczyszczenia gleby, skała. ...

Litosfera i wnętrze Ziemi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: litosfera, wnętrze Ziemi, płyty litosfery, dzieje Ziemi, fałdowania górskie. ...

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Parki Narodowe, ochrona przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne. ...

Opady atmosferyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wilgotność powietrza, para wodna, chmury, opady atmosferyczne, rozkład opadów. ...