Geografia usług - strona 18

Procesy kształtujące Ziemię

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kształtowanie powierzchni ziemi, procesy lądotwórcze, zjawiska plutoniczne, procesy wulkaniczne, erozja, trzęsienie ziemi. ...

Przemysł przetwórczy w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział przemysłu, funkcje przemysłu, okręgi przemysłowe, przemysł lekki, parki przemysłowe, restrukturyzacja przemysłu. ...

Rolnictwo w Polsce - czynniki rozwoju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rolnictwo, rozwój rolnictwa, dotacja unijne na rozwój rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gospodarstwo rolne. ...

Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ruch obrotowy, ruch wirowy, siła Coriolisa, strefy czasu, obliczanie czasu słonecznego. ...

Struktura ludności w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura ludności, wskaźnik długości trwania życia, struktura płci, rozmieszczenie mniejszości, wyznania w Polsce....

Surowce mineralne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział surowców mineralnych, kopalnie węgla brunatnego, rudy metali, bursztyny, zmiany w krajobrazie po wydobyciu węgla. (…) …Notatka porusza między innymi zagadnienia takie...

Wody powierzchniowe w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wody powierzchniowe, rzeki, obszary źródliskowe, sieć hydrograficzna Polski, dorzecza, sztuczne zbiorniki, kanały. ...

Zróżnicowanie rzeźby w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: krzywa hipsograficzna Polski, pojezierza, niziny, pasowość rzeźby, cechy rzeźby powierzchni. ...