Geografia regionalna świata - strona 2

Kształt Ziemi i odkrycia geograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

KSZTAŁT ZIEMI   Teorie kształtu Ziemi były bardzo różne, na początku były teorie płaskiej Ziemi. Pierwsze wyobrażenia ludzi na temat Ziemi przedstawiały ją jako płaską powierzchnię spoczywającą na grzbietach zwierząt. Eratostenes podał dokładne wymiary Ziemi na podstawie kąta podania promieni sł...

Nazwy kontynentów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1323

Azja - „Asios (grec.)”- błoto. Wybrzeże Azji w dużej części jest klifowe. Jedyne miejsce , w którym można było niegdyś wylądować to ujścia rzek (zabagnione, zamulone). Europejczycy nazwali l...

Pismo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

PISMO   1) ok. 8 tyś. lat temu na obszarze Mezopotamii powstało pismo. Zaistniała potrzeba zapisywania zbiorów roślin. Pierwszy symbol był to "żeton" z rysunkiem rośliny - symbolem. Zaczęto to żetony układać w pudełkach, a na

Powstanie Ziemi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

POWSTANIE ZIEMI   Od początku istnienia człowiek zastanawiał się nad zmianami zachodzącymi na Ziemi np. lato-zima. Jego możliwości poznawcze były bardzo ogromne.  Pierwiastki idealistyczne - np. tworzenie budowli, które miały odzwierciedlać obraz świata - np. Stonehange. 5 -10 tyś. lat temu po...

Rasy świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1603

RASY ŚWIATA      W Ameryce Płn. Indianie - żółta rasa, populacja Indian południowo- środkowo- amerykańska i mieszana populacja Ameryki Północnej Rasy Indiańskie na kontynencie ameryki: 1) rasa pacyficzna, między Kordylierami a g. Skalistymi 2) Eskimosi na płn. 3) Indianie leśni, w tym grupy: ...

Rasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

RASY   Kierunek: policentryczny ; że człowiek powstał na danym obszarze monocentryczny Już w czasach starożytnych zauważano powiązanie ras z klimatami ( temperatura, wilgotność) # kolor skóry jest uzależniony od natężenia promieniowania UV; korelacja między kolorem skóry a ilością UV w Europie ...

Relacje człowiek - środowisko

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

RELACJE CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO   Hipokrates- malaria występowała na obszarach bagnistych  Starbon- „Geografia” XVII tomów, wskazywał obszary, gdzie mogą zamieszkać ludzie 

Religie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

RELIGIE   Andrzej Szyszko- Bohusz- „Hinduizm, buddyzm, islam”- Ossolineum 1999 Witold Tyloch-„Bogowie 4 stron świata” 1998  Religia uzewnętrznia się- ubiory, symbole, świątynie. Krajobraz kulturowy stanowi b. Ważny element- np. wieże kościo...

Teorie: Wegenera, pomostowości i permanencji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

3 TEORIE:   -Permanencji -Wegenera -pomostowości   Teoria Permanencji zakładała, że blok kontynentalny i oceany nie zmieniły położenia w ciągu 4,6 mld lat. Tylko niektóre obszary uległy przemieszczeniu przez co powstały górotwory. Lądy obejmowały 75 %  powierzchni Ziemi. Kontynenty były ze sobą ...

Opracowane zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

ZAGADNIENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA EGZAMIN Z GEOGRAFII REGIONALNEJ ŚWIATA   1. Rozmieszczenie lądów i oceanów na Ziemi (Jak się kształtują - gdzie jest przewaga lądów, a gdzie oceanów); 2. Charakterystyczne cechy budowy geologicznej i rzeźby terenu Afryki; 3. Rozmieszczenie ludności w Austral...