Demografia - strona 6

Wykład - etapy rozwoju ludności świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

ETAPY ROZWOJU LUDNOŚCI ŚWIATA.   na początku naszej ery: 250 mln -- rozwój ludności był powolny, zróżnicowany, hamowany przez głód, wojny i epidemie   Imperium Rzymskie: 54 mln Europa poza Imperium: 11 mln Afryka poza Imperium: 20 mln Azja poza Imperium: 120 mln po upadku Imperium w Europie- 2...

Wykład - główne przyczyny zgonów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW   Przyczyny zgonu:         wyjściowa- choroba stanowiąca początek procesu chorobowego, który doprowadził do zgonu albo uraz, czy zatrucie, w wyniku których nastąpił zgon.         wtórna­- jest to choroba, która rozwinęła się jako skutek chorobowy, lub zatrucia będącego ...

Wykład - Oblicze demograficzne województwa śląskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Oblicze demograficzne województwa śląskiego. WOJEWÓDZTOW ŚLĄSKIE - dość duży obszar o dużej liczbie ludności (duże zagęszczenie) - średnia liczba - 394 os/km² (Świętochowice 4601 os/km², Chorzów 3 896 os/km²) - nieco niższy wskaźnik fe...

Wykład - pojęcie prognoz demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

POJĘCIE, RODZAJE I FUNKCJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH   Prognoza demograficzna- zespół poglądów na przyszłą liczbę i strukturę ludności na określonym terenie w określonym horyzoncie czasowym.   Z uwagi na horyzont czasowy wyróżniamy prognozy:         krótkotrwałe(do 5ciu lat)-postawa pasywna prog...

Wykład - przedmiot i źródła demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.   Demografia- nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. (Achilles Guillard `Demografia' 1855 r.)   Cel- charakteryzowanie ludzi poprzez struktury i ich zmiany w określonym czasie, na okr...

Wykład - przejęcie demograficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE, FAZY ROZWOJU DEMOGRAFIOCZNEGO PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE: Chesnais opracował klasyfikację przejścia i wyróżnił trzy typy: I typ - charakteryzuje się rocznym tempem przyrostu naturalnego wynoszącym poniżej 2%, długim okresem przejścia (75-200 lat):

Wykład - rozmieszczenie ludności i najludniejsze państwa świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI I NAJLUDNIEJSZE PAŃSTWA Rozmieszczenie ludności na świecie: Azja - 3800 mil Europa - 726 mil Afryka - 861 mil Ameryka Północna i środkowa - 507 mil Ameryka Południowa - 362 mil Oceania - 32 mil Obszary charakteryzujące się najmniejszym zaludnieniem: lasy równikowe: Ama...

Wykład - spisy ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/   Spis ludności- to pełne badanie statystyczne ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech w określony m momencie czasu, na określonym terytorium w drodze indyw...

Wykład - sposoby pozyskiwania informacji demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI DEMOGRAFICZNYCH Demografia uzyskuje dane do swych badań z publikacji statystycznych, reprezentacyjnych prób statystycznych i ze spisów ludności. Do badań nad procesami demograficznymi (czyli ruchami ludności) używa się statystyk meldunkowych i innych, a z nich np.

Wykład - struktura demograficzna polskiego społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA POLSKIEGO SPOLECZENSTWA W końcu 2007 roku ludność Polski liczyła ok. 38115 tys. osób, tj. o ponad 10 tys. mniej niż przed rokiem. Liczba ludności Polski zmniejsza się już od 11 lat, w latach 1997-2007 ubyło nas ok. 18...