Wykład - pojęcie prognoz demograficznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie prognoz demograficznych - strona 1

Fragment notatki:

POJĘCIE, RODZAJE I FUNKCJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH
 
Prognoza demograficzna- zespół poglądów na przyszłą liczbę i strukturę ludności na określonym terenie w określonym horyzoncie czasowym.
 
Z uwagi na horyzont czasowy wyróżniamy prognozy:
        krótkotrwałe(do 5ciu lat)-postawa pasywna prognozującego
        średniookresowe-(5-15lat)- w prognozowanych procesach zachodzą zmiany-przeważa postawa aktywna prognozującego
        długookresowe(powyżej 15 lat)-uwzględniają wiele różnych zmian jakościowych- postawa aktywna.
 
Z uwagi na funkcję prognozy wyróżniamy:
        dopuszczalne-pełnia funkcję preparacyjne, dostarczają podstaw do podejmowania decyzji
        badawcze-pełnią funkcje aktywizujące, których celem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości.
Z uwagi na cel:
        poznawcze-służące rozwojowi teorii
        informacyjne-służące procesom planistycznym
        ostrzegawcze-podające sygnały o niekorzystnym przebiegu badanych procesów
        normatywne-ukazujące pożądane stany procesów (wykonywane przy wykorzystaniu kryterium wartościującego)
 
Metody prognozowania:
        metoda statystyczna-prognozą tworzy się przez przełożenie badań z przeszłości w przyszłość, gdy prawidłowość danego procesu jest z założenia niezmienna w czasie. Służy do opracowywania prognoz krótkoterminowych.
        metoda modelowania-bada związki przyczynowo-skutkowe
        metoda heurystyczna(?)-polega na wykorzystaniu opartej na intuicji i doświadczeniu opinii eksperta
 
Postarzanie ludności-przemnożenie kolejnych roczników ludności przez prawdopodobieństwo przeżycia na podstawie tablic wymieralności lub danych ewidencji ruchu naturalnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz