Demografia - strona 5

Teoria Easterlina

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

Teoria Easterlina (dzietnosc) Zrodla informacji demograficznej 19 pytan programowych dla  Europy Metody stosowane w Demografii 1976r.   teoria   R.A.   Easterlina   –   nowe  Cechy spisow biuro statystyczne ONZ A .Cechy geograficzne: Miejsce pobytu w  Współczynniki   demograficzne :  podejście   ...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

źródła info o ruchu Nat. ludności? zawieranie i rozw. m, ur i zgony.)  Ew.spis powszechny, rejestracja bieżąca,badania reprezentat   2. źródła info o ruchu wędrówkowym l. (migracje wewnętrzne i zagraniczne.  )badania reprezentacyjne.  3. instytucja PL gromadząca i publikuje oficjalne informacje o...

Demografia wykład 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3262

Jest to notatka z jednego wykładu z przedmiotu demografia. Na tymże przedmiocie zostały opisane takie zagadnienia jak: pojęcie demografii, demometria, demografia ogólna, demografia opisowa, demografia historyczna, demografia potencjalna, doktryny demograficzne, demografia społeczna, teorie rozwoju ...

Demografia - ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Demografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2947

Jest to wykonane w profesjonalny sposób. Praca zawiera spis krajów. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE współczynnik gęstości zaludnienia - stosunek liczby ludności do powierzchni danego terytorium i wyrażany: liczba osób / km2 Możemy go obliczać: liczba ludności miasta powiatu województwa ...

Esej demografia

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3990

Praca ta jest esejem z przedmiotu Demografia na temat "Problemy współczesnego świata". Autorka rozwija w swoim tekście następujące zagadnienia: zanieczyszczenie powietrza, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie wód, degradacja gleb, ochrona środowiska. Opisane...

Wykład - Demograficzne starzenie się społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW   dynamiczny proces zmian w strukturze wieku polegający na wzroście proporcji udziału ludzi starych w społeczeństwie   głównym czynnikiem postępu starzenia się społeczeństwo jest zmniejszająca się liczba urodzeń (zmniejszenie się umieralności może przyczy...

Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1120

Pierwsza grupa 1. Co to jest gx, eo ,lx, wskaźnik opieki nad rodzicami, optymalna liczba ludności gx - wskaznik smiertelnosci eo - ile zostalo czlowiekowi do smierci lx to jest liczba ludnosci na danym terenie w okreslonym wieku optymalna liczba ludności - każdy kraj uważa, że ma taką liczbę, n...

Wykład - eksplozja demograficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

EKSPLOZJA DEMOGRA-FICZNA/geneza i charakterystyka zjawiska/   eksplozja demograficzna to wynik połowicznej (przekształceniu ulegają tylko zgony) modernizacji procesu reprodukcji   Kategorie przyrostu naturalnego: Rodzaj przyros...

Wykład - Etapy opracowanie prognoz demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

ETAPY OPRACOWYWANIA PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH.   Metody projekcji demograficznej:         matematyczna- polega na użyciu funkcji trendu         ekonomiczna- relacja między liczbą ludności a zmiennymi społeczno-ekonomicznymi         składnikowa/czynnikowa (?)- polega na prognozowaniu na podstaw...