Fizyka budowli - strona 5

Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 1

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Anna Lis
 • Fizyka budowli
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2737

1.Temperatura i wilgotność względna powietrza na zewnątrz: Ze wzrostem temp przy stałej zawartości wilgoci w powietrzu, wilgotność względna zmniejsza się. natomiast przy ochładzaniu przy stałej zawartości wilgoci, wilgotność względna zwiększa się aż przy temp punktu rosy osiągnie wartość 100%...

Metodyka sporządzania świadectw-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW 175. W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP? a) kWh/m2*a b) kW c) jest bezwymiarowy Odpowiedź: a 176. Co to jest współczynnik wi ? a) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej b) współczynnik korekcji te...

Ocena oświetlenia-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

OCENA OŚWIETLENIA OCENA OŚWIETLENIA 150. Normą ujmującą wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach jest norma: a) PN-EN 12464-1 b) PN-EN 15193 c) PN-EN 12100-2 Odpowiedź:a 151. Normą ujmującą wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oświetlenia we wnętrzach jest n...

Ocena ochrony cieplnej-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m2*K) / W b) kWh/m2 c) kW/m2 Odpowiedź:a 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału d i oporem R a) R=d*λ b) R=d/λ c) d=R/λ Odpowiedź:b...

Ocena systemu ogrzewania i ciepłej wody-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY 71. Zadaniem instalacji ogrzewania jest: a) regulacja i utrzymanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w chłodnych okresach roku b) stworzenie warunków jak najlepiej odpowiadających potrzebom ludzi lub proces...

Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondyg...

Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE 1. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa ? a) Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej b) Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków c) Zielona Księga Odpowiedź: b 2. Jaki akty prawny wprowadza świadectwa...

Fizyka budowli-zaganienia na zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jadwiga Staniec
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

WYMAGANIA – Zajęcia projektowe z Fizyki Budowli Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. PowyŜej 1 nieusprawiedliwionej nieobecności kaŜda następna obniŜa ocenę końcową o 0,5 stopnia. Oddanie projektu najpóźniej na przedostatnich zajęciach! Zaliczenie ćwiczeń proje...

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA UC. 1.1. Warstwy ściany zewnętrznej. Warstwa konstrukcyjna : cegła silikatowa pełna 25 cm Izolacja cieplna : styropian Warstwa licowa : cegła dziurawka 12cm 1.2. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów Materiał λ [W/mK] Cegła silikatowa 0,90 S...