Metodyka sporządzania świadectw-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka sporządzania świadectw-pytania - strona 1 Metodyka sporządzania świadectw-pytania - strona 2 Metodyka sporządzania świadectw-pytania - strona 3

Fragment notatki:

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
175.
W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?
a) kWh/m2*a
b) kW
c) jest bezwymiarowy
Odpowiedź: a
176.
Co to jest współczynnik wi ?
a) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
b) współczynnik korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym
c) współczynnik wykorzystania zysków słonecznych
Odpowiedź: a
177.
Współczynniki Wi mają zastosowanie do obliczenia wartości
a) energii pierwotnej
b) energii końcowej
c) energii użytkowej
Odpowiedź: a
178.
Do obliczania którego wskaźnika potrzebna jest wartość wi
a) EK
b) EP
c) EK i EP
Odpowiedź: b
179.
Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porównaniu do
zapotrzebowania energii końcowej:
a) Większe
b) Mniejsze
c) Większe lub mniejsze
Odpowiedź: c
180.
Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się:
a) tylko w formie elektronicznej
b) tylko w formie pisemnej
c) w formie elektronicznej i pisemnej
Odpowiedź: c
181.
Ile jest stref klimatycznych w Polsce?
a) 5
b) 3
c) 7
Odpowiedź: a
32
METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
182. Zapotrzebowanie na energię pierwotna według rozporządzenia to:
a) ilość energii dostarczana przez systemy techniczne przeliczona na energię
pierwotną
b) energia chemiczna paliw kopalnych
c) energia paliwa dostarczonego do granicy budynku przez systemy techniczne
Odpowiedź: a
183.
Łazienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to:
a) część budynku o jednej funkcji użytkowej
b) składnik strefy cieplnej budynku
c) oddzielna część użytkowa o regulowanej temperaturze
Odpowiedź: b
184.
Energia końcowa według rozporządzenia to:
a) energia dostarczona do granicy bilansowej budynku
b) energia paliwa gazowego
c) energia efektywnie wykorzystana w budynku
Odpowiedź: a
185.
W obliczeniu wskaźnika EK przyjmuje się:
a) pole powierzchni użytkowej całego budynku
b) pole powierzchni podłogi wszystkich stref cieplnych budynku lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową
c) Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku albo
lokalu mieszkalnym
Odpowiedź: c
186.
Zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku jest w porównaniu do
zapotrzebowania energii użytkowej:
a) większe
b) mniejsze
c) większe lub mniejsze
Odpowiedź:a
187.
Instalacja chłodzenia w budynku według rozporządzenia to:
a) centrala klimatyzacyjna lub urządzenia chłodnicze o mocy chłodniczej powyżej
12 kW
b) instalacja i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki
którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności
powietrza
c) instalacja klimatyzacji lub chłodzenia w budynku
odpowiedź b
188.
Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wi zależą od:
a) rodzaju nośnika energii końcowej
b) rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego wytwarzania
c) rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego transportowania
Odpowiedź: b
33
METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
189.
Energia pierwotna w budynkach użyteczności publicznej wyposażonych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz