Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania - strona 1 Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania - strona 2 Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE
ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE
1. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa ?
a) Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
b) Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
c) Zielona Księga
Odpowiedź: b
2. Jaki akty prawny wprowadza świadectwa energetyczne w Polsce?
a) Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminu dla osób
ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej
budynków
b) Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków
c) Prawo budowlane
Odpowiedź: b
3. W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku ?
a) dla każdego istniejącego budynku
b) dla każdego budynku poddanego termomodernizacji
c) dla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądź wynajmowanego
Odpowiedź: c
4. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach
przewidzianych w ustawie jest :
a) obowiązkowe
b) dobrowolne
c) wykonywane na życzenie jednej ze stron
Odpowiedź:a
5. Za niesporządzenie wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku Prawo Budowlane przewiduje:
a) Karę pieniężną
b) Unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu
c) Nie przewiduje żadnych sankcji
Odpowiedź c
6. Jak długo jest ważne świadectwo?
a) 10 lat
b) 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną
budynku
c) bezterminowo
Odpowiedź: b
4
ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE
7. W jakich budynkach świadectwo powinno być umieszczone w widocznym
miejscu?
a) w szkołach
b) urzędach państwowych
2
c) w budynkach powyżej 1000 m świadczących usługi dla znacznej liczby osób
Odpowiedź: c
8.
Jakie obowiązkowe wykształcenie
sporządzać świadectwa?
wymagane
jest
od
osób
mogących
a) nie ma żadnych ograniczeń
b) tytuł magistra
c) tytuł inżyniera
Odpowiedź: b
9. Jaki akt prawny wprowadza pojęcie "białych certyfikatów" ?
a) Prawo energetyczne
b) Prawo budowlane
c) Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
Odpowiedź: c
10. Co to są białe certyfikaty ?
a) dokument poświadczający wykorzystanie energii wodnej
b) dokument poświadczający prowadzenie działań zwiększających efektywność
energetyczną
c) dokument poświadczający wykorzystanie energii produkowanej w skojarzeniu
Odpowiedź: b
11. Jaki mechanizm był wymagany aby Protokół z Kioto wszedł w życie ?
a) 2 x 55
b) 2 x 25
c) 2 x 75
Odpowiedź:a
12. Co to jest zielony certyfikat?
a) dokument poświadczający pozyskanie energii z biomasy
b) dokument poświadczający pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych
c) dokument poświadczający pozyskanie energii ze słońca
Odpowiedź: b
13.
Dyrektywa o efektywności końcowej zakłada zmniejszenia zużycia energii
do roku 2016 o:
a) 7%
b) 8%
c) 9%
Odpowiedź: c
5
ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE
14. Jaki organ państwowy kontroluje
z systemem "zielonych certyfikatów"
wypełnienie
zobowiązań
związanych
a) Urząd Regulacji Energetyki - URE
b) Ministerstwo Gospodarki
c) Ministerstwo Infrastruktury ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz