Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania - strona 1 Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania - strona 2 Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania - strona 3

Fragment notatki:

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA
OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA
116.
Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych
o wysokości
a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie
b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
c) do 11 kondygnacji naziemnych włącznie
Odpowiedź: b
117.
W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyjny
można stosować przewody wentylacyjne zbiorcze gdy:
a) do przewodów podłącza się pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu
b) wysokość budynku nie przekracza 4 kondygnacji naziemnych
c) w żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbiorczych
Odpowiedź: c
118.
W budynkach użyteczności publicznej minimalny strumień powietrza
wentylacyjnego przypadający na 1 osobę nie zależy od:
a) rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)
b) stosowania klimatyzacji
c) dopuszczenia palenia tytoniu
Odpowiedź: a
119.
Zużycie energii do napędu wentylatora jest (teoretycznie):
a) proporcjonalne do wartości strumienia przepływającego powietrza
b) proporcjonalne do 2 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza
c) proporcjonalne do 3 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza
Odpowiedź: b
120.
Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:
a) wentylacji naturalnej
b) wentylacji mechanicznej
c) wentylacji hybrydowej
Odpowiedź: a
121.
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla wymiarowania
wentylacji grawitacyjnej to:
a) +12 ºC
b) temperatura średnioroczna dla danej lokalizacji
c) analogiczna do temperatury obliczeniowej dla ogrzewania
Odpowiedź: a
22
OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA
122.
Ciśnienie czynne wywołujące przyjmowane jako siła sprawcza w wentylacji
grawitacyjnej zależy od:
a) od
długości
przewodu
wentylacyjnego
odprowadzającego
powietrze
z pomieszczenia
b) od różnicy rzędnej wylotu przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze
i rzędnej wlotu chłodnego powietrza do pomieszczenia
c) od wysokości wentylowanej kondygnacji
Odpowiedź: b
123.
Z
jakich
pokojów
w
mieszkaniach
(wg
Polskiej
PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza
Normy
a) ze wszystkich
b) z pokojów oddzielonych więcej niŜ dwojgiem drzwi od pomieszczeń
pomocniczych, z których odprowadzane jest powietrze, pokojów znajdujących się
na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w
wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego
c) tylko z pokojów sypialnych
Odpowiedź: a
124.
W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora
nie posiadającego regulacji wydajności jest
a) niezmienny
b) zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji
c) zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji oraz zmiennych warunków
pogodowych
Odpowiedź: b
125.
Nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu należy
stosować na przewodach dymowych i spalinowych w budynkach
a) wysokości powyżej 9 kondygnacji naziemnych
b) w budynkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze cieplej wody użytkowej
c) usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem
Odpowiedź: c
126.
Sprawność średnioroczna wymienników do ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz