Fizyka budowli - strona 6

Rozkład temperatury na ścianie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

ROZKŁAD TEMPERATURY W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Temperaturę na powierzchni styku materiałów oblicza się ze wzoru: Rx - suma oporów cieplnych na drodze od powietrza po stronie cieplejszej do płaszczyzny x RT - całkowity opór cieplny przegrody RT =...

Możliwości kondensacji pary wodnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KONDENSACJI PARY WODNEJ NA POWIERZCHNI PRZEGRODY DLA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. Obliczenia zestawiono w tabeli. Do wyznaczenia poszczególnych wartości wykorzystano poniższe wzory: Ciśnienie nasycone pary wodnej na zewnątrz przegrody: Ciśnienie pary wodnej na zewnątrz przegrody: C...

Kondensacja pary wodnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KONDENSACJI PARY WODNEJ WEWNĄTRZ PRZEGRODY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. 4.1. Przyjęto: temperatura powietrza wewnętrznego : ti = 20oC temperatura powietrza zewnętrznego : te = -5oC wilgotność względna powietrza wewnętrznego : φi = 55oC wilgotność względna powietrza zewnętrznego : ...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

. Para wodna ma bardzo niską lepkość ( znacznie niższą od powietrza) wskutek czego łatwo przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka: ciepłego do chłodniejszego ? chłodniejszego do ciepłego ? suchego do wilgotnego ? wilgotnego do suchego ? 39.Przyczyny zawilgocenia materi...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem: a) różnicy temperatur b) różnicy ciśnienia c) różnicy wilgotności względnej 22. Aprobata techniczna - dokument oceniający i stwierdzający: a) techniczną przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie właściwości techniczne wyrobu 23. Norma techniczn...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym przemieszczaniem się mas cieczy lub gazu o różnej : a) temperaturze gęstości gęstości objętościowej 2. Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Do największych pochłaniaczy energii pierwotnej należą: USA Indie Kanada Niemcy Ciepło jest związane z: Drganiem atomów Drganiem molekuł Przemiany jonowej atomów Są wartością stałą Ciepło przepływa: Od zimniejszego do cieplejsz...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego ich przeznaczenie, należy stosować wentylację: mechaniczną wywiewną mechaniczną nawiewno-wywiewną wentylację grawitacyjną 30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który zależy ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do pozostałej części przegrody znacznie osłabione są : Opór cieplny Przenikanie ciepła Promieniowanie cieplne 8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegr...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Jednostką wilgotności bezwzględnej jest: g / m3 kg / m3 W*s / I*m Ps Wilgotność względna jest stosunkiem: Wilgotności względnej do wilgotności stanu nasycenia Ilości wody w powietrzu do objętości Para wodna przechodzi od: Ciśni...