Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2 - strona 1 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2 - strona 2 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2 - strona 3

Fragment notatki:

Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem:
a) różnicy temperatur
b) różnicy ciśnienia
c) różnicy wilgotności względnej
22. Aprobata techniczna - dokument oceniający i stwierdzający:
a) techniczną przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie
właściwości techniczne wyrobu
23. Norma techniczna - dokument stanowiący uznaną regułę techniczną odzwierciedlającą
aktualny stan wiedzy, zawierający ustalenia techniczne obejmujące:
wymagania
metody badań
właściwości techniczne surowców
24. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i urządzenia z nimi związane;
a) bezpieczeństwo konstrukcji
b) bezpieczeństwo pożarowe
c) bezpieczeństwo użytkowania
d) oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród
25. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:
1 : 7
1 : 8
1 : 9
1 : 10
26. W innym pomieszczeniu w którym, oświetlenie naturalne jest wymagane ze względów na przeznaczenie, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do
powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:
a) 1 : 5
b) 1 : 6
c) 1 : 11
d) 1 : 12
26. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie
naturalne, dostosowane do:
Przeznaczenia pomieszczenia
kształtu pomieszczenia
wielkości pomieszczenia
wysokości pomieszczenia
27. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być
wyposażony w instalację:
centralnego ogrzewania
28. Stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, dopuszcza się w budynkach o wysokości włącznie do:
a) 1 kondygnacji
b) 2 kondygnacji
c) 3 kondygnacji
29. W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego
ich przeznaczenie, należy stosować wentylację:
mechaniczną wywiewną
mechaniczną nawiewno-wywiewną
wentylację grawitacyjną
30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który

(…)


maty z włókna szklanego
wełna mineralna
37.Czy celowym jest uszczelnianie ścian od wewnątrz, zwłaszcza w pomieszczeniach o bardzo dużym zawilgoceniu powietrza takimi jak: łazienki, pralnie
tak
nie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz