Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6 - strona 1 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6 - strona 2 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6 - strona 3

Fragment notatki:

. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do
pozostałej części przegrody znacznie osłabione są :
Opór cieplny
Przenikanie ciepła
Promieniowanie cieplne
8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody jest niepożądana ponieważ: powoduje:
rozwój grzybów pleśniowych
degradację warstw wykończeniowych
zwiększa trwałość przegród
9.„Punkt rosy” Ts jest to temperatura , do której należy schłodzić wilgotne powietrze, aby
zawarta w nim para wodna osiągnęła stan nasycenia, czyli aby wilgotność względna
powietrza wyniosła:
101 %
99 %
100 %
10. Współczynnik przenikania ciepła U jest miernikiem:
izolacyjności termicznej przegród budowlanych
promieniowania termicznego
nasłonecznienia
wartości współczynnika λ
11. Audyt energetyczny budynku obejmuje:
analizę i ocenę aktualnego stanu technicznego budynku w tym systemów ogrzewania i wentylacji pomieszczeń
opracowanie możliwych wariantów zabiegów termomodernizacyjnych
wybór opłacalnego wariantu i ustalenie zakresu termomodernizacji budynku
12. Budynek energooszczędny to:
budynek niskoenergetyczny
b) budynek wysokoenergochłonny
c) budynek pasywny
13. Budynek pasywny charakteryzuje się wskaźnikiem jednostkowego łącznego zapotrzebowania na energię:
poniżej 20 kW x h x m-1 x a-1 poniżej 25 - ׀׀ -
poniżej 30 - ׀׀ -
14. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi temperatura na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych powinna być:
wyższa co najmniej o 10C od punktu rosy
niższa co najmniej o 10C od punktu rosy
równa temperaturze punktu rosy
15. W jakich budynkach nie występują objawy „syndromu niezdrowego budynku”
proekologicznych
„zdrowym domu”
ukierunkowanym na poszanowanie energii
16. Budynki spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju to: budynki przyjazne człowiekowi
budynki przyjazne środowisku naturalnemu
17. Przepływ ciepła - ukierunkowany ruch ciepła następujący pod wpływem:
różnicy temperatury
różnicy ciśnienia
różnicy wilgotności względnej


(…)

… między dwoma ośrodkami
wypełnionymi cieczą lub gazem o różnej temperaturze oddzielonymi ciałem stałym.
Na ten proces składają się:
przejmowanie ciepła, przewodzenie ciepła, przejmowanie ciepła konwekcja, przewodzenie ciepła, konwekcja
promieniowanie, konwekcja, promieniowanie
19. Wzór na opór cieplny : Rt =
20. Wzór na przenikanie ciepła: Ut =
21.Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem:
a) różnicy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz