Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5 - strona 1 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5 - strona 2 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5 - strona 3

Fragment notatki:

W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego
ich przeznaczenie, należy stosować wentylację:
mechaniczną wywiewną
mechaniczną nawiewno-wywiewną
wentylację grawitacyjną
30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który
zależy od:
różnicy ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu
oporu dyfuzyjnego Rv przegrody
c) konstrukcji przegrody czyli rodzaju , układu i kolejności poszczególnych warstw
31. Ciepłochłonność jest to:
intensywność przyswajania ciepła przez materiał na powierzchni jego styku z innym
materiałem
czas przenikania ciepła przez materiał
ilość przyswajania ciepła przez materiał
32. Miernikiem ciepłochłonności jest:
współczynnik przyswajania ciepła
współczynnik przenikania ciepła
współczynnik przejmowania ciepła
33. Wilgoć jest to zawarte w substancjach stałych ( np. materiałach budowlanych) lub
gazowych (np. powietrzu) :
ciecz - np. woda
jej para - np. para wodna
jej stan skupiony - np. lód
34. Materiał izolacyjny to wyrób zabezpieczający lub w znacznym stopniu zmniejszający
przepływ przez przegrodę budowlaną:
ciepła
wilgoci
powietrza
d) dźwięku 35. Warstwy o dużym oporze dyfuzyjnym tzn. źle przepuszczającym parę wodną powinny
znajdować się:
jak najbliżej wewnętrznej powierzchni ściany
jak najbliżej zewnętrznej powierzchni ściany
36. Zgodnie z zasadą by we wnętrzu przegrody nie zatrzymywała się i nie gromadziła para
wodna, ułożyć kolejność materiałów termoizolacyjnych o zróżnicowanym oporze
dyfuzyjnym od dużego do bardzo małego:
styropian
płyty wiórowo - cementowe
maty z włókna szklanego
wełna mineralna
37.Czy celowym jest uszczelnianie ścian od wewnątrz, zwłaszcza w pomieszczeniach o bardzo dużym zawilgoceniu powietrza takimi jak: łazienki, pralnie
tak
nie
uzasadnij ( para wodna kondensuje się wówczas w nieprzepuszczalnej warstwie np. wykładzina ceramiczna ścian - kondensat łatwo spływa z nich i może być zebrany lub odparowuje)
38. Para wodna ma bardzo niską lepkość ( znacznie niższą od powietrza) wskutek czego łatwo
przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka:

(…)

… czego łatwo
przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka:
ciepłego do chłodniejszego ?
chłodniejszego do ciepłego ?
suchego do wilgotnego ?
wilgotnego do suchego ?
39.Przyczyny zawilgocenia materiałów budowlanych:
wilgoć technologiczna pochodząca z zapraw ścian murowanych, z wody zarobowej dla betonów
wilgoć gruntowa przenikająca do przegród na skutek podciągania kapilarnego, może się podnieść 2÷2,5 m
40. Bezpieczeństwo energetyczne wg ustawy: „ Prawo energetyczne” to stan gospodarki
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na:
paliwa
energię
gaz
41. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego to charakterystyka informująca o wielkości zapotrzebowania na energię obiektu eksploatowanego zgodnie z jego
przeznaczeniem i określa:
jakość ochrony…
… - zarządzanie to zgodnie z ustawą:
zarządzanie energią
zarządzanie wodą
zarządzanie ogrzewaniem
zarządzanie odpadami
Rodzaje komfortu mieszkania:
mikroklimat cieplno - wilgotnościowy
klimat akustyczny
komfort wizualny
bezpieczeństwo
50. Zdrowotność budynku zależy od:
warunków sanitarnych
jakości powietrza
jakości wody
systemu ogrzewania

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz