Fizyka - strona 94

Dynamika bryły sztywnej - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1820

Dynamika bryły sztywnej. I. Moment siły. Moment pędu. Moment bezwładności. 171. Na cząstkę o masie 2 kg znajdującą się w ...

Zasada zachowania momentu pędu - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2023

III. Zasada zachowania momentu pędu 193. Stolik poziomy obraca się z prędkością kątową ω. Na środku stolika stoi człowiek i trzyma w wyciągniętych rękach w odległości l od osi obrotu dwa ciężarki o masie m każdy. Jak zmieni się prędkość obrot...

Ćwiczenia - grawitacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

VI. Grawitacja 209. Z powierzchni Ziemi wyrzucono ciało pionowo do góry z prędkością v0. Na jaką wysokość wzniesie się to ciało? Jaką powinno mieć najmniejszą prędkość początkową, aby nie spadło nigdy na Ziemię? Rozwiązanie: 210. Planeta porusza się po elipsie wokół nieruchomego Słońca. Najwię...

Prędkość średnia - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2009

Lista 1 z rozwiązaniami Autorzy rozwiązań zadań: Zad.22 – 41 dr J.BoŜym Zad. 42 – 59 dr S. Gładysz Prędkość średnia 22. Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość. a) Rowerzysta A godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h po...

Działania na wektorach - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1456

Lista 2 z rozwiązaniami Autor rozwiązań dr W.Białas Działania na wektorach. Elementy metodologii fizyki. 1. Dane są dwa wektory: a = 3î + 4ĵ – 5k̂ oraz b = -î +2ĵ +6k̂. Wyznaczyć: a) długość kaŜdego wektora, b) iloczyn skalarny a·b, c) kąt pomiędzy wektorem (a – b) a wektorem (a + b). Rozw...

Środek masy - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

Wstępny zbiór zadań do kanonu kursu Fizyka I; dr E. Oleszkiewicz Środek masy 125. Na rysunku przedstawiono ułożenie czterech ciał o jednakowej masie równej 1kg. Wyznacz położenie środka masy tego układu. Rozwiązanie: 126. Dwa klocki porus...

Ruch prostoliniowz pod działaniem stałej siły - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1743

Lista 3 z rozwiązaniami Autorzy rozwiązań Zad. 60 – 73 i 75 mgr. D.Karp Zad. 76 -80 dr. A.Kolarz Dynamika  ruch prosto- i krzywoliniowy; siły bezwładności Ruch prostoliniowy pod działaniem stałej siły 60. Samochód o masie m = 900 kg pod działaniem stałej siły napędowej F = 300 N jechał ruche...

Siły bezwładności - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

Lista 4 z rozwiązaniami Autorzy rozwiązań: Zad.81,100 dr P.Biegański Zad.82 -90 dr A.Kolarz. Zad. 91 – 99,101-103 mgr. W.Magierski Poprawione/uzupełnione rozwiązania zad. 101/103 prof. W. Salejda Siły bezwładności 81. Jaką minimalną siłą należy działać na ciało A o masie MA (patrz rysunek), ...

Transformacja Galileusza i Transformacja Lorentza

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

                                                                              FIZYKA       (W1)                           Transformacja Galileusza (TG) i Transformacja Lorentza (TL)                   Oznaczenia :     F ,  a ,  r  - wektory (pismo pogrubione)                             Ad. 1) Trans...

Badanie zjawiska termoelektrycznego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1939

Ćwiczenie 19:  Badanie zjawiska termoelektrycznego Teoria elektronowa przewodnictwa metali przyjmuje, że w nieobecności  pola elektrycznego elektrony wykonują bezwładne ruchy między węzłami sieci  krystalicznej, podobnie jak cząsteczki gazu w naczyniu, rozkład prędkości tych  elektronów podlega pra...