Ćwiczenia - grawitacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - grawitacja - strona 1 Ćwiczenia - grawitacja - strona 2 Ćwiczenia - grawitacja - strona 3

Fragment notatki:

VI. Grawitacja
209. Z powierzchni Ziemi wyrzucono ciało pionowo do góry z prędkością v0. Na jaką wysokość
wzniesie się to ciało? Jaką powinno mieć najmniejszą prędkość początkową, aby nie spadło nigdy
na Ziemię?
Rozwiązanie:
210. Planeta porusza się po elipsie wokół nieruchomego Słońca. Największa odległość planety od
Słońca wynosi R1 a najmniejsza R2. Jaki jest potencjał pola grawitacyjnego Słońca w punktach R1 i R2?
Ile wynosi moment pędu planety? Wykonaj rysunek. Masę planety, masę Słońca i stałą grawitacji
przyjąć za dane.
Rozwiązanie:
211. Planeta obiega wokół Słońca po elipsie, której jedno z ognisk pokrywa się z położeniem Słońca.
Dowieść, że moment pędu planety względem Słońca jest wielkością stałą.
Rozwiązanie:
212. Największa odległość komety Halleya od Słońca to h = 35,4 RZS (RZS  odległość pomiędzy
Ziemią i Słońcem), a najmniejsza l = 0,59 RZS. Prędkość liniowa ruchu komety w punkcie najbardziej
odległym od Słońca (punkcie odsłonecznym) wynosi 910 m/s. Ile wynosi prędkość komety, gdy jest
najbliżej Słońca (w punkcie przysłonecznym)? Wyznaczyć energię mechaniczną komety.
Rozwiązanie:
213. Wiedząc, że masa Księżyca jest około 81 razy mniejszy od masy Ziemi oraz, że odległość Ziemi
od Księżyca d = 384 000 km, znaleźć punkt P na linii łączącej środki obu ciał niebieskich, w którym
równoważy się siła przyciągania grawitacyjnego Księżyca i Ziemi. Jaki jest potencjał ziemskiego pola
grawitacyjnego w tych punktach?
Rozwiązanie:
214. Cztery punktowe identyczne masy M umieszczono w narożach kwadratu o boku a. Wyznaczyć:
a) wektor natężenie i potencjał pola grawitacyjnego w środku kwadratu oraz w środku jednego
z boków, c) energię potencjalną układu. Jaką pracę wykonają siły zewnętrzne, gdy ciała te
przeniesiemy do nieskończoności?
Rozwiązanie:
215. Znaleźć prędkość ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi wokół Słońca zakładając, że orbity
są kołowe. Przyjąć, że masa Ziemi M Z  5,96 1024 kg , odległość między Ziemią a Księżycem
r  3,84 108 m , stała grawitacji G  6,67 1011m3/kg  s2 , odległość Ziemi od Słońca 150 mld
metrów, masa Słońca 2·1030 kg. Ile wynosi energia mechaniczna Ziemi na orbicie okołosłonecznej?
Rozwiązanie:
216. Satelita o masie 50 kg krąży wokół planety. Czas obiegu satelity wokół orbity wynosi 6 h.
Planeta przyciąga satelitę siłą 80 N. Ile wynosi promień orbity a ile masa planety?
Rozwiązanie:
217. Satelita krąży wokół Ziemi na wysokości h  2R , gdzie Rpromień Ziemi. Znajdź prędkość
satelity na orbicie mając dane R  6370 km oraz g = 10 m/s2.
Rozwiązanie:
218. Sztuczny satelita krąży ze stałą prędkością kątową dookoła Ziemi po orbicie kołowej
o promieniu r. Obliczyć okres obiegu satelity. Obliczenia numeryczne wykonać dla r  7938 km ,
promień Ziemi R  6370 km , przyjąć g = 10 m/s2.
Rozwiązanie:
219. Wyznaczyć odległość od środka Ziemi, prędkość kątową i liniową geostacjonarnego
 tj. poruszającego się w płaszczyźnie równikowej naszej planety  satelity. Przyjąć stałą grawitacji
G  6,67 1011m3/kg  s2 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Andrzej napisał(a):

2016-03-02 11:31:04

jest do kitu