Środek masy - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środek masy - ćwiczenia - strona 1 Środek masy - ćwiczenia - strona 2 Środek masy - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Wstępny zbiór zadań do kanonu kursu Fizyka I; dr E. Oleszkiewicz
Środek masy
125. Na rysunku przedstawiono ułożenie czterech ciał o jednakowej masie równej 1kg. Wyznacz
położenie środka masy tego układu.
Rozwiązanie:
126. Dwa klocki poruszają się po płaskim stole wzdłuż tej samej prostej. Klocek A ma masę m A
i porusza się z prędkością vA , a klocek B o masie mB porusza się z prędkościa vB w kierunku
przeciwnym do ruchu klocka A. Z jaką prędkością przemieszcza się środek masy układu składającego
się z obu klocków?
Rozwiązanie:
127. Dwie cienkie jednorodne blachy, jedną w kształcie kwadratu o boku 1m, a drugą w kształcie
prostokąta o długości 2m i szerokości 1m, ułożono na stole tak jak to pokazano na rysunku. Wyznacz
współrzędne środka masy układu blach.
Rozwiązanie:
128. Środek masy układu pięciu kulek miedzianych porusza się ze stałą prędkością o wartości v=3m/s.
Jaką wartość ma suma wektorowa sił zewnętrznych działająca na ten układ, jeżeli masa każdej z kul
jest równa 0.2 kg?
Rozwiązanie:
129. Z jednorodnej blachy o grubości 5 mm
wycięto dwa kawałki w kształcie trójkąta
równobocznego o boku 5 cm. Trójkąty te ułożono
tak jak przedstawiono to na rysunku. Wyznaczyć
położenie środka masy układu.
Rozwiązanie:
130. Dwaj chłopcy o masach m1 = 77 kg i m2 = 63 kg, stojący na łyżwach na lodowisku w odległości
l = 7 m od siebie, trzymają końce napiętej linki równoległej do osi OX. a) Oblicz współrzędną x
środka masy układu chłopców. Przyjmij, że chłopiec o masie m1 znajduje się w początku układu
współrzędnych, a linka jest nieważka. b) W pewnej chwili lżejszy chłopiec zaczyna ciągnąć za koniec
linki. Czy położenie środka masy układu w chwili zderzenia chłopców ulegnie zmianie, gdy
pominiemy tarcie? Oblicz, jaką drogę przejedzie ten chłopiec od startu aż do zderzenia ze swoim
kolegą. c) Oblicz wartości przyspieszeń chłopców podczas ich ruchu w układzie odniesienia
związanym z lodowiskiem, jeśli siła napięcia linki miała stałą wartość równą F = 90 N. d) Oblicz (w
układzie lodowiska) maksymalną szybkość każdego z chłopców tuż przed zderzeniem. e) Ile wyniosą
wartości przyspieszeń chłopców, jeśli współczynnik tarcia kinetycznego między łyżwami a lodem
wynosi fk= 0,04. f) Czy w przypadku występowania tarcia pęd układu chłopców podczas zbliżania się
będzie ulegał zmianie? Uzasadnij odpowiedź.
Rozwiązanie:
132. Sternik o masie 45 kg stoi na pokładzie niezacumowanej żaglówki o masie 450 kg i długości 7 m,
nieruchomo spoczywającej na powierzchni jeziora. Sternik rozpoczyna spacer po pokładzie z
prędkością 1 m/s w względem żaglówki przechodząc od jej przodu na rufę. Jak daleko względem
brzegu przemieści się żaglówka, a jak sternik?
Rozwiązanie:
133. Naturalna cząsteczka wody zawiera atom tlenu 16O8 oraz dwa atomy wodoru, co
pokazuje rysunek obok. Odległośd między atomem tlenu
i wodoru wynosi 0,1 nm, a kąt między wiązaniami wodoru z
atomem tlenu jest równy 106o. Wyznaczyd położenie środka
masy cząsteczki wody umieszczając początek układu
odniesienia w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz