Siły bezwładności - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siły bezwładności - ćwiczenia - strona 1 Siły bezwładności - ćwiczenia - strona 2 Siły bezwładności - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Lista 4 z rozwiązaniami
Autorzy rozwiązań:
Zad.81,100 dr P.Biegański
Zad.82 -90 dr A.Kolarz.
Zad. 91 – 99,101-103 mgr. W.Magierski
Poprawione/uzupełnione rozwiązania zad. 101/103 prof. W. Salejda
Siły bezwładności
81. Jaką minimalną siłą należy działać na ciało A o masie MA (patrz rysunek), aby
ciało B o masie MB nie poruszało się względem niego (nie zsuwało się w dół),
jeśli: a) współczynnik tarcia między A i B wynosi fAB, gdy A porusza się po
idealnie gładkiej powierzchni? b) współczynnik tarcia między A i B wynosi f AB , a między A i
poziomą powierzchnią wynosi f? Obliczenia wykonać dla fAB = 0,6, f = 0,4, MA = 20 kg i MB = 2 kg.
Rozwiązanie:
82. Wahadło o masie m wisi na podstawce umocowanej na wózku. Znaleźć kierunek nici wahadła, tj.
kąt α nici z pionem oraz jej naprężenie T w przypadkach: a) wózek porusza się ruchem jednostajnym
po płaszczyźnie poziomej, b) wózek porusza się po płaszczyźnie poziomej z przyspieszeniem a, c)
wózek stacza się swobodnie z równi pochyłej, która tworzy kąt β z poziomem.
Rozwiązanie:
83. O jaki kąt odchyli się poziom cieczy przewożonej w samochodzie cysternie, gdy samochód
hamuje z opóźnieniem 5 m/s2 (g = 10 m/s).
Rozwiązanie:
84. Wyznaczyć wartości sił odśrodkowych działających na człowieka znajdującego się: a) na równiku;
b) na powierzchni Ziemi poruszającej się wokół Słońca. Dane: masa człowieka 80 kg, promień Ziemi
6400 km, średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 150 mln. km.
Rozwiązanie:
85. Wyznaczyć nacisk ciała pilota o masie M na fotel samolotu wykonującą pętlę o promieniu R = 6
km leżącą w płaszczyźnie pionowej, gdy samolot jest: a) w najniższym punkcie okręgu (fotel jest pod
ciałem pilota) a prędkość samolotu wynosi 280 m/s; b) w najwyższym punkcie pętli (fotel jest nad
pilotem) a prędkość samolotu wynosi 120 m/s. Obliczenia wykonać dla M = 62 kg. W jakim punkcie
pętli i przy jakich wartościach podanych parametrów pilot przez chwilę znajdzie się w stanie
nieważkości?
1
Rozwiązanie:
86. Współczynnik tarcia między torem a oponami samochodu wynosi 0,8. Z jaką maksymalną
prędkością może ten samochód pokonać bez poślizgu zakręt o promieniu 40 m?
Rozwiązanie:
87. Na cało o masie M poruszający się w powietrzu z prędkością v nad powierzchnią Ziemi działa
oprócz siły grawitacji, siła bezwładności FC = 2 M v, zwana siłą Coriolisa, gdzie  jest prędkością
kątową ruchu obrotowego Ziemi wokół osi płn-płd., przy czym wektor  jest skierowany od bieguna
płd. Ziemi do jej bieguna płn. Uzasadnić, że ciała wykonujące rzut ukośny na półkuli płn. odchylają
się od pierwotnego kierunku zawsze w prawo względem wektora prędkości v. Jaką regułę można stąd
wysnuć dla ciał wykonujących rzut ukośny na półkuli płd? Dlaczego ciała rzucone pionowo w dół,
niezależnie od półkuli, odchylają się na wschód, tj. nie spadają pionowo w dół? Wyobraź sobie
idealnie gładką rurkę o średnicy d i wysokości H ustawioną pionowo na równiku, w której spada
swobodnie i bez tarcia kulka o średnicy d. Z rurki odpompowano powietrze. Jak ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz