Siły bezwładności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siły bezwładności - strona 1 Siły bezwładności - strona 2 Siły bezwładności - strona 3

Fragment notatki:


  81. Jaką minimalną siłą naleŜy działa ciało  B  o masie   M B  nie  poruszało  si tarcia  między  A  i  B  wynosi  powierzchni? b) współczynnik tarcia mi wynosi   f ? Obliczenia wykonać dla             Rozwiązanie:    82. Wahadło o masie  m  wisi na podstawce umocowanej na wózku. Znale kąt α nici z pionem oraz jej napręŜ po  płaszczyźnie  poziomej,  b)  wózek  porusza  si wózek stacza się swobodnie z równi pochyłej, która tworzy k Rozwiązanie:    83.  O  jaki  kąt  odchyli  się  poziom  cieczy  przewo hamuje z opóźnieniem 5 m/s 2 (g = 10 m/s).           Rozwiązanie:    84. Wyznaczyć wartości sił odśrodkowych działaj b)  na  powierzchni  Ziemi  poruszaj odległość Ziemi od Słońca wynosi 150 mln. km.           Rozwiązanie:    85. Wyznaczyć nacisk ciała pilota o masie  km leŜącą w płaszczyźnie pionowej, gdy samolot jest: a) w najni ciałem  pilota)  a  prędkość  samolotu  wynosi  280  m/s;  b)  w  najwy pilotem) a prędkość samolotu wynosi 120 pętli  i  przy  jakich  wartościach  podanych  parametrów  pilot  przez  chwil niewaŜkości?            Rozwiązanie:    86.  Współczynnik  tarcia  między  torem  a  oponami  samochodu  wynosi  0,8.  Z  jak prędkością moŜe ten samochód pokona Lista 4  Siły bezwładno ś ci  Ŝ y działać na ciało A o masie  M A (patrz rysunek), aby  nie  poruszało  się    względem  niego,  jeśli:  a)  współczynnik  dzy  A  i  B  wynosi   f AB,  gdy  A  porusza  się  po  idealnie  gładkiej  powierzchni? b) współczynnik tarcia między A i B wynosi  f  AB , a między A i poziom ć  dla   f AB  = 0,6,  f  = 0,4,  M A = 20 kg i  M B  = 2 kg.                 wisi na podstawce umocowanej na wózku. Znaleźć kierunek nici wahadła, tj.  pionem oraz jej napręŜenie  T  w przypadkach: a) wózek porusza się ruchem jednostajnym  nie  poziomej,  b)  wózek  porusza  się  po  płaszczyźnie  poziomej  z  przyspieszeniem   swobodnie z równi pochyłej, która tworzy kąt β z poziomem.     poziom  cieczy  przewoŜonej  w  samochodzie  cysternie,  gdy  samochód  (g = 10 m/s).                          ś rodkowych działających na człowieka znajdującego si i  poruszającej  się  wokół  Słońca.  Dane:  promień  Ziemi  6400  km,  ca wynosi 150 mln. km.                 nacisk ciała pilota o masie  M  na fotel samolotu wykonującą pętlę

(…)

… pionowo na równiku, w której spada
swobodnie i bez tarcia kulka o średnicy d. Z rurki odpompowano powietrze. Jak zaleŜy od czasu siła
wywierana przez spadającą kulkę na boczną ściankę rurki?
Rozwiązanie:
88. Wiadro z wodą wprawiono w ruch po okręgu o promieniu R leŜący w płaszczyźnie pionowej. Jaka
jest minimalna wartość prędkości wiadra w najwyŜszym punkcie toru ruchu, dla której woda…
…. Oblicz okres obiegu takiego
wahadła.
Rozwiązanie:
99. Punkt materialny rozpoczyna ruch po okręgu o promieniu R ze stałym przyspieszeniem kątowym
ε, jednostką ε jest s-2.Po jakim czasie siła dośrodkowa będzie n razy większa od siły stycznej?
Rozwiązanie:
100. CięŜarek o masie m zawieszony na nici o długości d obraca się po okręgu ruchem jednostajnym
w płaszczyźnie poziomej. W czasie ruchu nić odchylona…
… Lista 4
Siły bezwładności
81. Jaką minimalną siłą naleŜy działa na ciało A o masie MA (patrz rysunek), aby
Ŝy działać
ciało B o masie MB nie poruszało si względem niego, jeśli: a) współczynnik
się
li:
tarcia między A i B wynosi fAB, gdy A porusza się po idealnie gładkiej
dzy
powierzchni? b) współczynnik tarcia mi
między A i B wynosi f AB , a między A i poziomą powierzchnią
dzy
poziom
wynosi f…
… pokona bez poślizgu zakręt o promieniu 40 m?
e
pokonać
Rozwiązanie:
87. Na cało o masie M poruszający się w powietrzu z prędkością v nad powierzchnią Ziemi działa
oprócz siły grawitacji, siła bezwładności FC = 2 M v×ω, zwana siłą Coriolisa, gdzie ω jest prędkością
kątową ruchu obrotowego Ziemi wokół osi płn-płd., przy czym wektor ω jest skierowany od bieguna
płd. Ziemi do jej bieguna płn. Uzasadnić, Ŝe…
… z prędkością 300 000 km/h w czasie jednego roku,
który liczy w przybliŜeniu 10π mln sekund.
Rozwiązanie:
102. Statek kosmiczny pokonuje w przestrzeni kosmicznej łuk okręgu o promieniu 3220 km,
poruszając się ze stałą wartością prędkości 29 000 km/h. Jaka jest wartość jego: a) prędkości kątowej?
b) przyspieszenia dośrodkowego? c) przyspieszenia stycznego?
Rozwiązanie:
103. Wyznaczyć zaleŜności od czasu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz