Kinematyka ruchu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4018
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka ruchu - strona 1

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)

… nazywamy wektor:
asr =
t0
t
△t
s0
s
△s
v
a
△v
△t
△v = v − v0
△t = t − t0
– chwila początkowa t0 = 0
– końcowa chwila czasu
– przyrost czasu – przedział czasu
– współrzędna punktu w chwili t0 = 0 , położenie początkowe
– współrzędna punktu w chwili t
– przyrost współrzędnej drogowej – przyrost drogi
– prędkość punktu
– przyspieszenie punktu
Ruch jednostajny punktu – jeżeli prędkość punktu jest stała
v=
△s s − s0 s − s0
=
=
= const
△t t − t0
t
s = s0 + vt

równanie ruchu jednostajnego
Ruch jednostajnie zmienny punktu – jeżeli przyspieszenie punktu jest stałe
a=
△v v − v0 v − v0
=
=
= const
△t t − t0
t
v = v0 + at
– równanie prędkości w ruchu jednostajnie zmiennym


1 2
 s = s0 + v0t + 2 at – równanie ruchu jednostajnie zmiennego

s0 , v0 , a – to wielkości, które mogą być dodatnie bądź ujemne
Ruch punktu po okręgu – może być jednostajny lub jednostajnie zmienny
v – prędkość punktu jest zawsze styczna do toru
an =
v2
– przyspieszenie normalne, zawsze skierowane
r
do środka krzywizny toru
aτ – przyspieszenie styczne – zawsze styczne do toru
aτ ⊥ an – zawsze
s = ϕ r , v = ω r , aτ = ε r , an = ω 2 r
ω – prędkość kątowa promienia r
ε – przyspieszenie kątowe promienia r
ϕ – kąt obrotu promienia r
ϕ = ϕ0 + ω t
– ruch jednostajny promienia r
ω = ω 0 + ε t
– prędkość kątowa promienia r w ruchu jednostajnie zmiennym


1 2
ϕ = ϕ 0 + ω 0 t + 2 ε t – równanie ruchu jednostajnie zmiennego promienia r

Rzut pionowy punktu
y = v0 t −
1 2
gt
2
v = v0 − g t
g ≈ 10
m
s2
– równanie ruchu
– równanie prędkości
– przyspieszenie ziemskie
Rzut poziomy
x = v0t


1 2
y = H − gt 
2

vx = v0vy…
… = 100 3 m .
9. Pojazd ruszył z miejsca i ruchem jednostajnie przyspieszonym przebył drogę
s = 200 m , osiągając prędkość końcową v = 10 m s . Oblicz przyspieszenie
pojazdu oraz czas w jakim to się zdarzyło.
10. Pojazd jadący z prędkością v0 = 30 m s zahamował w czasie t = 15 s . Oblicz
drogę hamowania.
11. Punkt porusza się ze stanu spoczynku z przyspieszeniem a = 4 m s 2 . Oblicz jaką
będzie miał…
… w dół rzeki (z prądem) –
w czasie 30 min . Obliczyć prędkość łodzi względem wody oraz prędkość nurtu
rzeki.
8. Prom przepływa w poprzek rzeki z przystani A do B leżących na jednej linii
prostopadłej do nurtu rzeki. Prędkość nurtu rzeki vr = 2 km h , prędkość promu
względem wody v p = 4 km h . Pod jakim kątem do linii brzegu ma płynąć prom by
trafił do przeciwległej przystani, jeżeli szerokość rzeki d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz