Kinematyka-zadania - Prędkość początkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka-zadania - Prędkość początkowa - strona 1 Kinematyka-zadania - Prędkość początkowa - strona 2

Fragment notatki:

KINEMATYKA Zad.1 Pierwszą połowę drogi pojazd przebył z szybkością v1= 72 km/h, a drugą z szybkością v2= 90 km/h. Obliczyć średnią szybkość pojazdu na trasie. Na wykresie szybkości przedstawić geometrycznie drogę przebytą przez pojazd. Zad.2 Pociągi A i B jadą po sąsiednich torach z szybkościami vA = 60 km/h i vB = 80 km/h. Oblicz względna szybkość pociągu B względem pociągu A, gdy pociągi poruszają się: a) w przeciwne strony b) w tę samą stronę. Zad.3 Łódź płynie z prądem rzeki z przystani A do przystani B w czasie t1= 3h, a z przystani B do przystani A w czasie t2= 6h. Ile czasu trzeba, aby łódź spłynęła z przystani A do B z wyłączonym silnikiem? Zad.4 Prędkość łodzi względem wody w spoczynku wynosi v1. Woda płynie w rzece z prędkością v2. Jak należy skierować łódź, aby przepłynąć rzekę w kierunku prostopadłym do brzegów?. W jakim czasie łódź przepłynie rzekę o szerokości L? Przedstaw graficznie układ prędkości. Obliczenia wykonaj dla v1= 5m/s, v2=3 m/s, L=80m. Zad.5 Motocyklista przejechał 1/3 drogi z szybkością v1= 10 m/s, a pozostałe 2/3 drogi z szybkością v2= 20m/s. Znaleźć średnią szybkość motocyklisty na całym odcinku drogi. Zad.6 Pasażer pociągu elektrycznego, poruszającego się z szybkością v1=15m/s, zauważył, że drugi pociąg o długości d 210 m (jadący w kierunku przeciwnym) minął go w czasie t = 6s. Znaleźć szybkość v2 drugiego pociągu. Zad. 7 Samolot leci z miasta A do miasta B, położonego względem A o s=2160 km na wschód. Prędkość samolotu względem powietrza wynosi v1=720 km/h. Obliczyć czasy przelotu: ta - przy bezwietrznej pogodzie oraz tb - gdy na całej trasie wieje wiatr z południa na północ z prędkością v2=25m/s. Wykonać rysunki. Zad.8 Aby móc się oderwać od ziemi samolot musi osiągnąć prędkość v=100m/s. Znaleźć czas rozbiegu i przyspieszenie samolotu, jeżeli długość rozbiegu wynosi d=600m. Założyć, że ruch samolotu jest jednostajnie zmienny. Zad. 9 Samochód porusza się z prędkością v1=25m/s. Na drodze s=40m jest hamowany i zmniejsza swoją prędkość do v2=15m/s. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny, znaleźć przyspieszenie i czas hamowania. Zad.10 W czasie t prędkość poruszającego się ciała wzrosła n razy. Oblicz stałe przyspieszenie ciała, prędkość średnią oraz drogę przebytą przez ciało w czasie t. Obliczenia wykonaj dla v0 = 5m/s, t = 8s, n=5. Na wykresie prędkości przedstaw graficznie drogę przebytą przez ciało w czasie t. Zad. 11 W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu jest : s = 3t2 + 2t ( w układzie jednostek SI). Określ ruch ciała. Oblicz prędkość ciała po przebyciu drogi l=16 cm. Zad. 12 Znaleźć czas wznoszenia się windy, zakładając, że jej ruch podczas ruszania i hamowania jest jednostajnie zmienny o przyspieszeniu równym, co do wartości bezwzględnej a=1m/s2, a na środkowym odcinku drogi jej ruch jest jednostajny z prędkością v=2m/s. Wysokość, na jaką wznosi się winda h=60m. Sporządzić wykres prędkości windy od czasu trwania jej ruchu.

(…)

… się on ruchem jednostajnie zmiennym. Zad.23 Z pewnego miejsca nad powierzchnią Ziemi zaczęło spadać swobodnie ciało A. Po określonym odstępie czasu , z tego samego miejsca, zaczęło spadać swobodnie ciało B. Jakim ruchem porusza się jedno z tych ciał względem drugiego ? Zad.24 Z powierzchni Ziemi wyrzucono pionowo do góry ciało A z prędkością początkową v0, niezbędną do osiągnięcia maksymalnej wysokości H…
… zarejestrowano po czasie t = 2,6 s. od chwili wysłania go z Ziemi. Przyjąć prędkość światła w próżni c = 3•108 m/s. Zad.20 W pierwszej połowie czasu swojego ruchu samochód jechał ze stałą prędkością v1=20 m/s, a w drugiej połowie czasu, ze stałą prędkością v2 = 30 m/s. Obliczyć średnią prędkość samochodu na całym odcinku drogi. Zad.21 Łódka płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łódki…
… w czasie pierwszych dwóch sekund ½ całej drogi. Znaleźć wysokość z jakiej spadło to ciało. Przyjmij przyspieszenie ziemskie g=10 m/s2. Zad. 15 Ciało spadające swobodnie ma w punkcie A prędkość vA=40 cm/s, a w punkcie B prędkość vB = 250 cm/s. Obliczyć odległość AB. Przyjąć g = 10m/s2. Zad. 16 Ciał spada swobodnie na ziemię z wysokości H=27m. Na jakiej wysokości prędkość tego ciała będzie n=3 razy mniejsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz