praca i energia - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
praca i energia - zadania - strona 1

Fragment notatki:

Lista 6 - Praca i energia.
Zad.1. (*) Kula o masie 0,005 kg i prędkości 600 m/s zagłębiła się w drewnie na głębokość 2 cm.
Wyznaczyć średnią wartość siły oporu działającej w drewnie na kulkę. Zakładając, że siła oporu jest
stała, obliczyć czas hamowania kulki. Z jaką przemianę energii mamy w tym zjawisku do czynienia?
Odp. 67s
Zad.2. Auto o masie 1500 kg rusza i przyspiesza jednostajnie do prędkości 10 m/s w czasie 3 sekund.
Obliczyć: a) pracę wykonaną nad autem; b) średnią moc silnika w pierwszych 3 sekundach ruchu; c)
moc chwilową dla t = 2 sekundy.
(
)
Zad.3. Jaką pracę wykonał silnik pociągu elektrycznego o masie m  100 ton , który poruszając się
ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie t  15 s uzyskał prędkość v  108 km h . Efektywny
współczynnik tarcia wynosi f  0,05 a przyspieszenie ziemskie przyjąć równe g  10 m s 2 .
(
Odp.
)
Zad.4.(*) Jaką prędkość początkową v0 trzeba nadać ciału o masie m, aby wjechało na szczyt równi o
długości d i kącie nachylenia α jeżeli współczynnik tarcia wynosi f ? Oblicz czas t trwania ruchu.
Przyspieszenie ziemskie g  dane. Wykonać odpowiedni rysunek.
Odp.

(
)
Zad.5. Sanki ześlizgują się z pagórka, którego zbocze ma długość d  10 m i jest nachylone pod
kątem   30 do poziomu. Jaką odległość x przebędą sanki na odcinku poziomym po zjechaniu ze
zbocza, jeżeli na całej drodze współczynnik tarcia wynosi f  0,2 ?
Zad.6 Ciało, które zostało rzucone z wysokości H = 250 m pionowo w dół z prędkością
początkową v 0 = 20 m/s, zagłębiło się w ziemię na głębokość s = 20 cm. Wyznaczyć średnią siłę F
oporu gleby, jeżeli masa ciała jest równa m = 2 kg. Pominąć opór po wietrza.
Odp.26 900 N
Zad.7. (*) Rozciągnięcie sprężyny o 10 cm wymaga pracy 4 J. Ile potrzeba pracy, aby rozciągnąć tę
sprężynę do 20 cm? Zależność użytej siły ma postać F=kx, gdzie x jest wydłużeniem sprężyny.
Odp. 16 J
Zad.8. Kamień rzucono ukośnie z powierzchni ziemi. Na wysokości 9,1 m jego prędkość jest równa
v = (7,6i + 6,1j). Jaka jest maksymalna wysokość rzutu? Jaka była prędkość wyrzutu? Z jaką
prędkością kamień spadł na ziemię? Zaniedbać opór powietrza.
Odp. Prędkość wyrzutu
[ ]
Zad.9. (*) Paciorek nadziany na drut ślizga się bez tarcia po nachylonym
drucie zakończonym pętlą (patrz rysunek obok) o promieniu R. Jeśli H =
3,5 R, to jaką prędkość ma paciorek w najwyższym punkcie pętli? Ile
wynosi nacisk paciorka na drut w najniższym i najwyższym punkcie pętli?
Odp. Siła nacisku w najniższym punkcie
Zad.10. W najwyższym punkcie idealnie gładkiej kuli o
promieniu R znajduje się małe ciało w położeniu równowagi
chwiejnej. Przy najmniejszym wychyleniu z tego położenia
ciało zacznie się zsuwać po powierzchni kuli. Wyznacz kąt α
jaki zatoczy promień kuli do miejsca oderwania się .
Odp. Promień wodzący zakreśli kąt
.
R 
v
R
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz