Ćwiczenia - Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy - strona 1 Ćwiczenia - Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy - strona 2 Ćwiczenia - Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy - strona 3

Fragment notatki:

Praca i energia. Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy.
Praca
Uwaga: Zadania w tej części rozwiązujemy przy pomocy twierdzenia o pracy i energii kinetycznej lub
zasady zachowania energii mechanicznej.
104. Jaką prędkość początkową v0 trzeba nadać ciału o masie m, aby wjechało na szczyt równi o
długości d i kącie nachylenia α jeżeli współczynnik tarcia wynosi f ? Oblicz czas t trwania ruchu.
Przyspieszenie ziemskie g dane. Wykonać rysunek.
Rozwiązanie:
105. Blok o masie m = 15 kg jest przesuwany po poziomej powierzchni pod działaniem siły F = 70 N
skierowanej pod kątem 30o do poziomu. Blok przesunięto o s = 5 m, a współczynnik tarcia f = 0,25.
Obliczyć pracę: a) siły F; b) składowej pionowej wypadkowej siły działającej na blok; c) siły
grawitacji; d) siły tarcia.
Rozwiązanie:
106. Klocek o masie m = 0,7 ześlizguje się z równi pochyłej o długości 6 m i kącie nachylenia 30 o, a
następnie zaczyna poruszać się po poziomej płaszczyźnie. Współczynnik tarcia na równi i poziomej
powierzchni wynosi f = 0,2. Jaka jest prędkość klocka na końcu równi oraz po przebyciu drogi 1 m po
poziomej powierzchni? Jaką odległość przebędzie klocek do momentu zatrzymania się?
Rozwiązanie:
107. Auto o masie 1500 kg rusza i przyspiesza jednostajnie do prędkości 10 m/s w czasie 3 sekund.
Obliczyć: a) pracę wykonaną nad autem; b) średnią moc silnika w pierwszych 3 sekundach ruchu; c)
moc chwilową dla t = 2 sekundy.
Rozwiązanie:
108. Paciorek nadziany na drut ślizga się bez tarcia po
nachylonym drucie zakończonym pętlą (patrz rysunek obok) o
promieniu R. Jeśli H = 3,5 R, to jaką prędkość ma paciorek w
najwyższym punkcie pętli? Ile wynosi nacisk paciorka na drut
w najniższym i najwyższym punkcie pętli?
Rozwiązanie:
109. Ciało znajdujące się na wysokości h rzucono pionowo do góry z prędkością 5 m/s. Prędkość
końcowa ciała wyniosła 25 m/s. Wyznaczyć h. Na jaką maksymalną wysokość H wzniosło się to
ciało? Jakie będą prędkości tego ciała na wysokościach H/4 i h/4?
Rozwiązanie:
110. Kamień rzucono pionowo do góry. Mija on punkt A z prędkością v, a punkt B, leżący 3 m wyżej
niż A, z prędkością v/2. Oblicz: a) prędkość v, b) maksymalną wysokośc wzniesienia się ciała ponad
punkt B.
Rozwiązanie:
111. Auto o masie 1500 kg rusza i przyspiesza jednostajnie do prędkości 10 m/s w czasie 3 sekund.
Obliczyć: a) pracę wykonaną nad autem; b) średnią moc silnika w pierwszych 3 sekundach ruchu;
c) moc chwilową dla t = 2 sekundy.
Rozwiązanie:
112. Dwie masy m i M (patrz rysunek obok) są połączone nieważką nicią
przewieszoną przez nieważki krążek. Stosując zasadę zachowania energii
mechanicznej wyznaczyć prędkość V masy m w momencie, gdy jej środek
masy podniesie się na wysokość H. Założyć, że krążek nie obraca się, a nić
ślizga się po jego powierzchni bez tarcia. Jaka będzie ta prędkość ciała m,
jeśli odstąpimy od założenia o idealnie gładkiej powierzchni krążka i
przyjmiemy, że na drodze H praca sił tarcia będzie równa W?
Rozwiązanie:
113. Ciało rzucono pionowo w dół z wysokości

(…)

… jego prędkość jest równa v =
(7,6i + 6,1j). Jaka jest maksymalna wysokość rzutu? Jaka była prędkość wyrzutu? Z jaką prędkością
kamień spadł na ziemię?
Rozwiązanie:
115. Wartość prędkości początkowej kamienia rzuconego ukośnie jest 5 razy większa od jego
prędkości w najwyższym punkcie toru. Pod jakim katem wyrzucono kamień?
Rozwiązanie:
116. Balon porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym na wysokości H…
…? Ws-ka: wartość pracy wykonanej nad sprężyną o współczynniku sprężystości k
rozciągniętej o x wynosi kx2/2.
Rozwiązanie:
119. Kula o masie 0,005 kg i prędkości 600 m/s zagłębiła się w drewnie na głębokość 2 cm.
Wyznaczyć średnią wartość siły oporu działającej w drewnie na kulkę. Zakładając, że siła oporu jest
stała, obliczyć czas hamowania kulki. Z jaką przemianę energii mamy w tym zjawisku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz