Kinematyka - zadania 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 7 - strona 1

Fragment notatki:


I rok Wydziału BliW      Zadania z fizyki - Lista 1       1.  Równania  parametryczne  toru  ruchu  ciała  o  masie  m  mają  postać:  x(t)  =  voxt  i  y(t) = voyt – gt 2/2, przy czym g, v ox, voy – wielkości stałe. Wyznacz (a) tor ruchu;  (b)  wektor  i  wartość  prędkości;  (c)  wektor  i  wartość  przyspieszenia;   (d) przyspieszenie styczne i normalne; (e) promień krzywizny toru.    2.  Poło enie samochodu poruszającego się po płaskim terenie dane jest wyra eniem:  r(t)=(t 2-2t)i  - (1-t2)j,  przy  czym  r  wyra one  w  [m],  a t  w [s]. (a) Oblicz  wektor  poło enia,  wektor  prędkości  i  jego  wartość  oraz  wektor  przyspieszenia  i  jego  wartość w chwili t=2 s . (b) Jaki jest wtedy kierunek stycznej do toru cząstki?     3.  Punkt  materialny  porusza  się  zgodnie  z  następującymi  równaniami  x(t)=Acos(t)   i  y(t)=Asin(t),  z(t)=Bt,  gdzie:  A,  B  =  const.  Znaleźć  równanie  toru  oraz  promień  krzywizny toru. Narysować tor punktu.    4.  Motocyklista  przejechał  n=0,4  odległości  między  dwoma  miastami  z  szybkością   v1=72km/h,  a  pozostałą  część  drogi  z  szybkością  v2=54km/h.  Znaleźć  średnią  szybkość motocyklisty.    5.  Statek pasa erski przebywa w dół rzeki drogę s=150 km w ciągu t1=4h, a płynąc  pod  prąd  przebywa  tę  samą  drogę  w  ciągu  t2=6h.  Znaleźć  szybkość  statku  na  stojącej wodzie oraz szybkość wody w rzece.    6.  Ciało  wyrzucono  pionowo  do  góry  z  szybkością  vo=20m/s.  Znaleźć  czas  wznoszenia tw  i maksymalną wysokość hmax jaką osiągnie ciało. Z jaką szybkością   vk ciało uderzy o ziemię? Ile wynosi czas spadania tk ciała?    7.  Do  szybu  kopalni  upuszczono  kamień.  Po  upływie  t=6s  usłyszano  na  górze  uderzenie  kamienia  o  dno  szybu.  Zakładając,  e  szybkość  dźwięku  jest  równa  v=330 m/s znaleźć głębokość szybu.    8.  Z  helikoptera  mającego  prędkość  v=(0,0,5)  (m/s)  i  wznoszącego  się  do  góry  z  przyspieszeniem a=1m/s 2 na wysokości h=450m wypada kulka. Znaleźć szybkość  końcową vk i czas spadku t kulki na ziemię.    9.  W  jakim  punkcie  toru  szybkość  ciała  w  rzucie  ukośnym  uzyskuje  najmniejszą  wartość?    10. Jak zmienia się czas ruchu i zasięg lotu ciała, je eli szybkość wyrzutu w kierunku  poziomym zwiększy się dwukrotnie?    11. Piłka  rzucona z powierzchni ziemi zmienia swoje poło enie zgodnie z  równaniem:  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz