Zarządzanie firmą - strona 17

Cechy dobrego planu

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Czesława Christowa
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

CECHY DOBREGO PLANU 1.Ambitny, ale wykonalny 2. Racjonalny 3. Elastyczny 4. Spojny 5. Operatywny 6. Kompletny 7. Terminowe 8. Celowe 9. Komunikatywne 10. Odpowiednio dlugookresowe 11. Odpowiednio szczegolowe 12. Sprawne ...

Cechy procesu planowania

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Czesława Christowa
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

cechy procesu planowania: -dotyczy przyszłości, celow i sposobów realizacji przyszłych działań, -odnosi sie do realnego działania; jest myślową operacją poprzedzającą i przygotowującą przyszłe działania, -opieran sie na analizie aktualnych i przyszyłych (przewidywanych, prognozowanych) warunków....

Nurty organizacji i zarządzania - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

NURTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA: * KIERUNEK TAYLOROWSKI /Ford, Batta/ - Kierunek administracyjny nurt klasyczny i neoklasyczny * TEORIA BIUROKRACJI / Beger/ tzw "nowa fala" - Kierunek psychologiczny nurt psycho-socjologiczny - Kierunek socjologistyczny ...

Podwójna rola kierownika - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

PODWÓJNA ROLA KIEROWNIKA PRZEŁOŻONY kierownik naczelny- szczebel naczelny -tylko i wyłącznie przsełożony PODWŁADNY =(?) PRZEŁOŻONY kierownik pośredni (zarówno podwładny jak i przełożony) PODWŁADNY pracownik wykonawczy (tylko podwładny) ...