Zarządzanie firmą - strona 16

Rodzaje planów- kryterium rzeczowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

RODZAJE PLANÓW(KRYTERIUM RZECZOWE) - całościowe, dotyczą celów i sposobów funkcjonowania calej organizacji. - odcinkowe, odnoszą sie do celów i sposobów prowadzenia działalności w dającyh sie racjonalnie wyodrębnić obszarach ( fukcjonalnych, terytorialnych, przedmiotowych) - kompleksowe, obejmuj...

Hierarchia potrzeb - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

HIERARCHIA POTRZEB WG A. MASLOWA - samorealizacji V szczebel - uznania IV szczebel = akceptacji - społeczne III szczebel = bycia wśród ludzi - bezpieczeństwa II szczebel - fizjologiczne I szczebel = potrzeby egzystencjalne Człowiek realizuje swoje potrzeby po kolei : od I do V szczebla. Znajom...

Wielodyscyplinarność teorii organizacji - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

INTER I WIELODYSCYPLINARNOŚĆ TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE Organizacja i zarządzanie korzysta z nauk: - prawo - psychologia - socjologia - filozofia i ergonomia - teoria systemów

Organizacja jako system - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ORGANIZACJA JAKO SYSTEM ORGANIZACJA- jest to całość wyodrębniona ze względu na części , której cechą jest to, że poszczególne części współprzyczyniając się do powodzenia całości (ludzie+aparatura+cele) System organizacyjny wg H.Leavitt'a o Przedmiotem zainteresowań Organizacji i zarządzania są ta...

Wykres Ishikway - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

WYKRES ISHIKAWY to graficzna technika przedstawiania zależności przyczynowo-skutkowych. Wykres ten składa się z dwóch elementów : - strzałka pozioma - skutek badanego zjawiska - strzałka ukośnych - przyczyny wywołujące dany skutek TECHNIKA WYMUSZONEJ DE CYZJI - polega na tym, że porównujemy sobi...

Cechy charakteryzujące zarządzanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Cechy charakteryzujące zarządzanie Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, Zarządzanie głęboko jest osadzone w kulturze, Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań jednoczących wszystkich uczestników Zarządzanie powinno prowadzić do tego by organizacja była zdo...

Przedmiot organizacji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

PRZEDMIOTEM ORGANIZACJI SĄ proces pracy, dobór narzędzi i urządzeń oraz majątku do wykonywanej pracy, techniki działania, cykl działań, metody i mierzenie pracy, struktury organizacyjne technika przetwarzanie informacji. Celem jaki stawia sobie organizacja i zarządzanie jest uzyskanie odpowiedzi na...

Zakres pracy menedżerów obejmuje 5 zazębiających się rodzajów działań...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Zakres pracy menedżerów obejmuje 5 zazębiających się rodzajów działań Praca menedżera ma specyficzne cechy różniące od innych pracowników w administracji. Nie pracują bezpośrednio ale zarządzają i organizują , stwarzają warunki do pracy i rozwijają umiejętności pozostałym pracownikom. Zarządzają pr...

Funkcje systemu zarządzania produkcją i usługami

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Funkcje systemy zarządzania produkcją i usługami: 1) planowanie systemu produkcji/ operacji 2) organizowanie niezbędnych zasobów ludzkich i kapitałowych, 3) prowadzenie operacji i załogi, 4) kontrolowanie fukcjonowania systemu dla upewnienia sie, że spełnia on cele organizacji. ...

Zasady procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

ZASADY PROCESU PLANOWANIA: -zasada chronologicznej kolejności planowania i działania, -zasada hierarchiczności planowanowania, -zasada adekwatności planowania do aktualnych i przewidywanych warunków, - zasada wspóldziałania kompetentnych podmiotów, -zasada integracji planowania i kontroli ...