Zarządzanie firmą - strona 15

Etapy procesu planowania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

ETAPY PROCESU PLANOWANIA 1. Ustanowić cele =2. Określić obecną sytuację=3.Ustalić co sprzyja? A co przeszkadza? = 4. Opracować zbiór działań Ustanowienie celów- wynika z ogólnej misji organizacji Określenie sytuacji - należy ustalić jak odległe są cele organizacji i jakie zasoby są niezbędne do re...

Funkcja kontrolna - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

FUNKCJA KONTROLNA Kontrola- to działanie polegające na nadzorowaniu i koordynowaniu stanu rzeczy oraz regulowaniu procesów realizowanych dla zapewnienia ich przyszłej sprawności. Nieodzownymi elementami kontroli są: - nadzór - korygowanie - regulowanie procesów Funkcje kontroli: *Funkcja Infor...

Składniki modelu zarządzania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

SKŁADNIKI MODELU ZARZĄDZANIA 3 składniki, między nimi istnieją silne związki i zależności Funkcje kierownicze- wyróżniamy 4 podstawowe funkcje: * planowanie * organizowanie * motywowanie * kontrolowanie Funkcje kierownicze- zespoły czynności kierownika ,które są bezpośrednio związane z kierow...

Strategia - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

STRATEGIA- to program działania określający główne cele organizacji i sposoby ich osiągania. To proces zarządzania składa się z 3 etapów: a) analiza strategiczna organizacji - analiza otoczenia - analiza jednostki - ocena pozycji strategicznej jednostki w otoczeniu b) planowanie strategiczne ...

Dywersyfikacje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

Dywersyfikacja- liczba różnych rodzajów działalności, w których uczestniczy organizacja oraz zakres w jakim te dziedziny są ze sobą powiazane. Strategia jednego produktu- strategia zgodnie z ktorą organizacja wytwarza tylko jeden produkt lub usługę i sprzedaje ja na jednym rynku geograficznym. Dyw...

Integracje i modele - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Integracja pionowa wstecz- organizacja zaczyna takie działanie gospodarcze które poprzednio prowadzili dostawcy integracja pionowa wprzód, organizacja wchodzi w działania gospdoarcze które poprzednio wykonywali odbiorcy jej produktów i usług. Fuzja- zakup jakiejś firmy przez inną, w przybliżeniu o...

TQM- Total Quality Management- prezentacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W dzisiejszych przedsiębiorstwach trwa rewolucja jakości Każde przedsiębiorstwo pragnie wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, przez co rozumie się, że te wyroby i usługi są lepsze od przeciętnych, poziom ich skuteczności jest zgodny z potrzeba...

Planowanie jako funkcja zarządzania - Realizacja działań

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA Potrzeba planowania: -zwiększona złożoność technologii, -węższa specjalizacja, -wieksze naklady inwestycyjne, -większa niepewność działania, -dostosowywanie podaży do wymagań rynku, -szybkie reagowanie na potrzeby klientów, definicja procesu planowania Pl...

Rodzaje planów- kryterium czasowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

RODZAJE PLANÓW ( KRYTERIUM CZASOWE) - strategiczne; dlugookresowe 3-5 lat ( ogólny plan organizacji zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbednych do osiągnięcia celów strategicznych) - taktyczne; średniookresowe , ( plan skierowany na osiągnięcie celów taktyczn...