Zarządzanie firmą - strona 14

Biznes plan firmy transportowej - prezentacja firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4606

BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ „TRANSBAR” I. STRESZCZENIE PROJEKTU Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otworzeniu przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorstwo to miałoby świadczyć usługi w zakresie przewozów materiałów budowlanych i opałowych, surowców, gruzu , węgla, ...

Biznes plan narzędziem zarządzania - definicja i istota

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Biznes plan jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwie 1. WPROWADZENIE Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania, powinna stać się narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga planowania, zwłaszc...

Bzines plan - Net line

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

BIZNES PLAN NET LINE SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.DANE O FIRMIE Opis Powstania Firmy Siedziba Firmy Przedmiot Działalności firmy Założyciele Firmy Pozycja Finansowa Firmy Sprawy Sądowe i Zobowiązania 2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE Wymagania Formalno - Prawne 3. CEL ...

Biznes plan- firma Ogrodnik - Analiza rynku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2037

Struktura biznes planu firmy „Ogrodnik” Streszczenie projektu przedsięwzięcia 1 Charakterystyka firmy 1 2.1. Najważniejsze dane o firmie 1 2.2. Zamierzenia na przyszłość 2 2.3. Cele krótko i długoterminowe 4 Plan strategiczny 4 3.1. Analiza strategiczna metodą SWOT 4 3.1.1. Istniejące szanse...

Biznes plan BART

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

BIZNES PLAN na lata 1999 - 2002 S P I S T R E Ś C I 1. Streszczenie Biznes Planu str. 3 2. Ogólna charakterystyka firmy str. 3 2.1 Dane o firmie str. 3 2.2. Geneza opracowania planu str. 4 3. Charakterystyka produktu str. 4 4. Rynek str. 4 4.1. Udział firmy w rynku str. 4 4.2. Charakterys...

Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

, Alianse, przejęcia i fuzje jako sposoby rozwoju zewnętrznego, Przesłanki wyboru rozwoju zewnętrznego na tle sytuacji w sektorze i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, Rodzaje aliansów strategicznych, Przejęcia i fuzje, Zasady poszukiwania celu i zawierania transakcji, Cele nabywcy i ce...

Zarządzanie firmą - teorie zarządzania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Zarządzanie zasobami ludzkimi- Działania organizacji nastawione na pozyskiwanie rozwój i utrzymywanie efektywnie działającej siły roboczej. Teoria ERG Teoria motywacji wg której potrzeby ludzkie są pogrupowane w 3 ewentualnie nakłądających się kategoriach- egzystencjji, kontaktów społęcznych i wzr...

Definicja pojęcia zarządzanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

definiowanie pojecia zarządzanie: -zarządzanie okreslono jako sztuke realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. - zarządzanie jako ,, dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób". -zarządznie można defin...

Trzy kierunki zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Zaczynaja sie uwidaczniać trzy kierunki, które w porównaniu z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: -zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, -znaczne zmiany w porjektach procesów produkcyjnych -coraz powsze...

Czynniki strukturotwórcze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE Wyróżniamy 3 grupy czynników strukturotwórczych: a) otoczenie organizacji : - ustrój państwa - poziom rozwoju gospodarczego i rynek kapitałowy - rynek dostawcy - rynek odbiorcy - technika i technologia...