Biznes plan narzędziem zarządzania - definicja i istota

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan narzędziem zarządzania - definicja i istota - strona 1 Biznes plan narzędziem zarządzania - definicja i istota - strona 2 Biznes plan narzędziem zarządzania - definicja i istota - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwie
1. WPROWADZENIE Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania, powinna stać się narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga planowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi poważne przedsięwzięcie o podwyższonym stopniu ryzyka. Aby zwiększyć szanse wygranej należy starannie przygotować plan działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa opracowują biznes plan, w którym określają cele jakie chcą osiągnąć, strategię swego działania oraz ramy czasowe, w jakich cele te powinny być osiągnięte. W warunkach gospodarki rynkowej biznes plan jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu firmą oraz argumentem trafiającym do przekonania przyszłym kredytodawcą. W krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych ludzie posiadający nowe pomysły na działalność gospodarczą, lecz nie dysponujący wystarczającym kapitałem niezbędnym do ich realizacji, na własną rękę poszukują sponsorów, udziałowców lub kredytów bankowych, a ich jedynym atutem staje się biznes plan. Warunkiem jego akceptacji jest wiarygodność i merytoryczność przedstawionego pomysłu. Składa się na to: rzeczywistość idei pomysłu, konkurencyjność w stosunku do istniejących rozwiązań, sposób realizacji, suma potrzebnego kapitału, okres wdrożenia oraz horyzont czasowy spodziewanych zysków. W ten sposób idea działalności gospodarczej wyrażona w biznes planie staje się dla wielu przedsiębiorczych ludzi nie posiadających kapitału podstawą do założenia własnej firmy. Tak rozpoczynało swoją karierę wielu dzisiejszych właścicieli dużych przedsiębiorstw przynoszących milionowe zyski. Podobny sposób realizowania "marzeń" o własnej działalności gospodarczej, firmie zaczyna pojawiać się również w Polsce, gdzie wiele banków, fundacji czy osób prywatnych jest w stanie udzielić przyszłemu przedsiębiorcy odpowiednich gwarancji finansowych - pod warunkiem jednak maksymalnego ograniczenia własnego ryzyka. A o tym, że ryzyko jest niewielkie, najłatwiej może ich przekonać dobrze opracowany i przygotowany biznes plan.
2. DEFINICJA I ISTOTA BIZNES PLANU Biznes plan - plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej popularnego u nas terminu angielskiego "

(…)

….: podczas procesu prywatyzacji, którego pierwszym etapem jest utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, przed przejściem do drugiego, zasadniczego etapu polegającego na udostępnieniu akcji, wymagana jest analiza ekonomiczno - finansowa i prawna przedsiębiorstwa (spółki) prowadząca do wyceny jego majątku oraz restrukturyzacji. Zwykle w takiej sytuacji tworzy się plany restrukturyzacyjne, których istotnym…
… przedsiębiorstwie nie oznacza, iż nie stosuje ono żadnej strategii, choć w większości przypadków tak właśnie jest.
Pierwszych bogatych doświadczeń w zakresie opracowywania biznes planów dostarczyły programy prywatyzacyjne. Wymagania Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i odpowiednich instancji wojewodów, reprezentujących Skarb Państwa, spowodowały mobilizację w tym zakresie zarówno firm konsultingowych…
… zarządzania,
2. analizę branży, w której firma działa, 3. analizę rynku,
4. analizę konkurencji.
W przypadku dopiero powstającej firmy lub przedsięwzięcia, obok trzech ostatnich punktów, najważniejsza jest analiza finansowa planowanych działań.
Analiza potencjału produkcyjnego, analiza finansowa oraz zarządzania umożliwiają poznanie mocnych i słabych stron firmy. Natomiast analiza branży, rynku i konkurencji…
… są :
- dokładne wyniki i metody badań rynkowych (np. ankieta), - szczegółowe rozwiązania procesu technologicznego,
- schematy organizacyjne,
- przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia naczelnej kadry kierowniczej, - istotne parametry produktu (usługi), patenty, wzory użytkowe,
- rachunki zysków i strat, - bilanse,
- rachunki przepływów finansowych (cash flow), - główne rozwiązania w zakresie rachunkowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz