Prognozowanie procesów ekonomicznych - strona 2

Ekstrapolacja - tabelka excel

  • dr Majewski Janusz
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:statystyki regresji, analiza wariancji, p-value wskazuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy przyjęciu że dany parametr nie różni się istotnie od 0, jeżeli jest większa od 0,05 ...

Metoda Browna rzędu I - tabelka, excel

  • dr Majewski Janusz
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: tabelka, excel, metoda browna rzędu I, t, Y^, Y-Y^, |Y-Y^|, (Y-Y^)^2, PE, |PE|...

Modele przyczynowo-opisowe

  • dr Majewski Janusz
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: modele przyczynowo-opisowe, zalety, problemy, Merytoryczne kryteria doboru zmiennych objaśniających do modelu, Formalno-statystyczne kryteria doboru zmiennych objaśniających do mo...