Prognozowanie procesów ekonomicznych

note /search

Zdolność naukowego przewidywania przyszlości

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1169

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości: wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania. Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na ty...

140 pytan

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2002

Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy : • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę...

Prognozy - omówienie

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2226

Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy: • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę)...

Egzamin z prognozowania

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1911

Czynniki wpływające na trafność prognoz i opisz 1 z nich   2. Dekompozycja szeregu czasowego. Opisać   3. Metody adaptacyjne. Opisz metode Holty   4. Metoda Delficka i jej etapy 5. Prognozy ostrzegawcze pojecie i sposoby   6. Cena metod ...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - egzamin

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547

1. Dla danych 12,13,15,16,19,21 opracowano model ekstrapolacji funkcji trendu Yt=12-2*t+et. Ocen jakos i poprawność modelu 2. Sa dane kwartalne z wahaniami sezonowymi, na ich podstawie opracowano model multiplikatywny zawierajacy trend Tt=10+2*t. W efekcie zastosowania modelu otrzymano prognowy n...

Prognozowanie procesów ekonomicznych- notatka

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2170

l. Wymień zasady predykcji . Zasady predykcji : nieobciążonej (gdy prognozujemy wiele razy) największego prawdopodobieństwa minimalizującej oczekiwana stratę punktowa (określamy punkt w którym znajdzie się prognoza ) przedziałowa (prawdopodobieństwo którym znajdzie się prognoza ) 2. Mając kolejne...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1869

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? 2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz. 3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania. 4. Klasyfikacja prognoz. 5. Podstawowe założenia klasycznej teorii predykcji: 6. Czynniki wpływające na trafność prognozy or...

Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2247

Prognozowanie i Symulacje Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Kryterium podziału Rodzaje prognoz Horyzont czasowy Długo-, średnio- i krótkoterminowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne , operacyjne i strategiczne Charakter lub struktura Proste i złożone, ilościowe i jakościowe Stopień szcze...

Zestawy testowe: +A,+AB,+B,+BF,+BG,+D,+G,+H,+L,+M,+O,+T+i+dwa+inne

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

Zestaw A 1. wymień funkcje prognozowania i opisz jedną z nich 2. wymień etapy procesu prognozowania i omów wybór metody prognozowania 3. zadanie (przedstawiony szereg, trzeba było podać jakimi metodami mozemy go zaprognozować i uzasadnić) 4. jak możemy uzyskać