Prognozowanie procesów ekonomicznych

Zdolność naukowego przewidywania przyszlości

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1029

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości: wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania. Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na ty...

140 pytan

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1645

Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy : • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1736

Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy: • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę)...

Egzamin z prognozowania

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1519

Czynniki wpływające na trafność prognoz i opisz 1 z nich   2. Dekompozycja szeregu czasowego. Opisać   3. Metody adaptacyjne. Opisz metode Holty   4. Metoda Delficka i jej etapy 5. Prognozy ostrzegawcze pojecie i sposoby   6. Cena metod ...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - egzamin

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1372

1. Dla danych 12,13,15,16,19,21 opracowano model ekstrapolacji funkcji trendu Yt=12-2*t+et. Ocen jakos i poprawność modelu 2. Sa dane kwartalne z wahaniami sezonowymi, na ich podstawie opracowano model multiplikatywny zawierajacy trend Tt=10+2*t. W efekcie zastosowania modelu otrzymano prognowy n...

Prognozowanie procesów ekonomicznych- notatka

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645

l. Wymień zasady predykcji . Zasady predykcji : nieobciążonej (gdy prognozujemy wiele razy) największego prawdopodobieństwa minimalizującej oczekiwana stratę punktowa (określamy punkt w którym znajdzie się prognoza ) przedziałowa (prawdopodobieństwo którym znajdzie się prognoza ) 2. Mając kolejne...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? 2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz. 3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania. 4. Klasyfikacja prognoz. 5. Podstawowe założenia klasycznej teorii predykcji: 6. Czynniki wpływające na trafność prognozy or...

Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1358

Prognozowanie i Symulacje Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Kryterium podziału Rodzaje prognoz Horyzont czasowy Długo-, średnio- i krótkoterminowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne , operacyjne i strategiczne Charakter lub struktura Proste i złożone, ilościowe i jakościowe Stopień szcze...

Zestawy testowe: +A,+AB,+B,+BF,+BG,+D,+G,+H,+L,+M,+O,+T+i+dwa+inne

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882

Zestaw A 1. wymień funkcje prognozowania i opisz jedną z nich 2. wymień etapy procesu prognozowania i omów wybór metody prognozowania 3. zadanie (przedstawiony szereg, trzeba było podać jakimi metodami mozemy go zaprognozować i uzasadnić) 4. jak możemy uzyskać