Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 8

Zdolność produkcyjna i jej rodzaje

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marzenna Czerwińska
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4053

ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA I JEJ RODZAJE Można ją podzielić na: aktualną - to co można udostępnić w ramach budżetu bieżącego okresu planistycznego (zależy ona od: wielkości instalacji urządzeń, dostępności wyposażenia produkcyjnego, dostępności siły roboczej, dostępności gotówki, polityki finansowej,...

Wykład - Rezerwy w procesie produkcyjnym

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Rezerwy w procesie produkcyjnym. rezerwy równoległe rezerwy siły roboczej, pracownicy wykonujący bieżące prace mogące być przerwane, ilość zależna od średniej absencji rezerwowe urządzenia produkcyjne nieobciążone, obciążone całkowicie lub częściowo (te wykorzystywane do nietypowych zamówień, pro...

Wykład - Pytania kontrolne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Pytania kontrolne 1. Jakie nurty we współczesnej myśli ekonomicznej można wyróżnić w odniesieniu do funkcji państwa w gospodarce rynkowej? 2. Jakie są obszary i cele działalności państwa w sferze gospodarczej? 3. Dobra publiczne a rola państwa. 4.

Wykład - Zarządzanie strategiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Zarządzanie strategiczne - definicja, etapy. Zarządzanie strategiczne to proces polegający na badaniu i prognozowaniu przemian otoczenia, analizie sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa, rozwijaniu jego potencjału oraz wyborze i realizacji kompleksowo opracowanej strategii. Etapy zarządzania strat...