Zdolność produkcyjna i jej rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność produkcyjna i jej rodzaje  - strona 1 Zdolność produkcyjna i jej rodzaje  - strona 2

Fragment notatki:


ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA I JEJ RODZAJE
Można ją podzielić na:
aktualną - to co można udostępnić w ramach budżetu bieżącego okresu planistycznego (zależy ona od: wielkości instalacji urządzeń, dostępności wyposażenia produkcyjnego, dostępności siły roboczej, dostępności gotówki, polityki finansowej, polityki zapotrzebowania itd.)
efektywną - to co faktycznie jest wykorzystywane w bieżącym okresie planistycznym (zależy ona od: umiejętności technicznych działów przygotowania produkcji, zdolności organizacyjnych w fazie planowania produkcji, fachowości zaopatrzenia, polityki obsługi eksploatacyjnej, wszechstronności siły roboczej)
METODY OBLICZANIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ
Istotne znaczenie ma wybór miernika. Najważniejszym miernikiem możliwości produkcyjnych jest konkretna ilość wyprodukowanych wyrobów. W warunkach szerokiego asortymentu stosuje się umowne jednostki produkcji. Aby obliczyć ilość pracy trzeba znać:
pracochłonność wyrobu
czasy pomocnicze podczas produkcji
wydajność stanowiska roboczego
Obliczanie zdolności produkcyjnej może dotyczyć stanowiska roboczego, grupy stanowisk, wydziału produkcyjnego lub całego przedsiębiorstwa.
Wydział zorganizowany w postaci gniazda technologicznego (wytwarzamy l rodzaj produktu) to zdolność produkcyjna wydziału jest sumą zdolności wszystkich gniazd.
W przypadku gniazda przedmiotowego (w wydziale jest szereg faz produkcyjnych) to zdolność wydziału jest zdolnością wiodącej fazy.
Przy niezsynchronizowanych stanowiskach poziom zdolności wydziału wyznacza stanowisko o najwyższej zdolności produkcyjnej.
Zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa wyznaczają zdolności wydziałów. Zdolność produkcyjna jest wielkością dynamiczna jej wielkość zmienia się w skutek wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego.
Metody ustalania zdolności produkcyjnej:
Metoda wskaźnikowa- stosuje się wskaźnik wydajności maszyny lub stanowiska roboczego. Metoda prosta, ale niedoskonała
Metoda analityczna (bilansowa)stosowana w przedsiębiorstwach - wielo asortymentowych. Dokładniejsza od wskaźnikowej, ale bardziej pracochłonna.
Metoda normatywna -obliczanie zakładowej normy uzysku produkcji z danego ogniwa na podstawie norm cząstkowych.
OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA MT
Optymalizacja wykorzystania środków trwałych to działanie zmierzające do poszukiwania najkorzystniejszego sposobu postępowania z punktu widzenia przyjętego kryterium np. największej produktywności lub najmniejszych kosztów itd.
Racjonalne wykorzystanie środków trwałych jest jednym z warunków poprawy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz