Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 5

Wpływ handlu zagranicznego na rozmiary inwestycji i akumulacji -opraco...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Wpływ handlu zagranicznego na rozmiary inwestycji i akumulacji X=R+Y X=R+I+K+E x -I m Y=I+K+E x -I m I=X-R-K+I m -E x I=O+I m -E x (gospodarka otwarta) O=X-R-K I=O (gospodarka zamknięta) gdzie; X- produkt społeczny brutto Y- produkt społeczny netto (DN) R- wartość środków zużytych w produkcji...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2177

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kurs walutowy Gdy popyt maleje to spada kurs danej waluty. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego Popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym oraz ich popyt Czynniki ekonomiczne: wzrost gospodarczy, inwestycje (infrastruktura, ulgi podatkowe, biurok...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2457

Jaka jest różnica między nauką ekonomii a nauką o międzynarodowych stosunkach gosp o darczych. Powiązania między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów, występujące w skali międzynarodowej, podczas gdy mikroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem przedsiębiorstw a makroekonomia - gospodarowaniem...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1680

MSG LITERATURA: Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze , PWE, Warszawa 2006 Zabielski K., Finanse międzynarodowe , PWN, Warszawa Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze , PWN, Warszawa 1994 Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe , Warszawa 2007 Boży...

MSG wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

MSG – wykłady Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – część ekonomii zajmująca się transakcjami gospodarki międzynarodowej. Podział: • Handel międzynarodowy – ujęcie mikroekonomiczne • Finanse międzynarodowe – ujęcie makroekonomiczne Nauka młoda – w okresie międzywojennym się wyłoniła z ekono...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

4.10.2011r. MSG to transakcje gospodarcze między podmiotami należącymi do różnych państw. To transakcje które różnią się od transakcji wewnątrz krajowych. Prawo jest jednolite i rozliczana jest w tej samej walucie-firmy w obrębie jednego kraju (mają tutaj również znaczenie język i zwyczaje. Tra...

Ogólne zasady kształtujące ceny towarów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

04.12.2012 Kontynuacja o ogólnych zasadach kształtujących ceny towarów. Wskaźnik Terms of Trade Formuła terms of trade ? TP- Wskaźnik cenowych terms of trade Pexprim-średni w badanym okresie poziom cen towarów eksportowanych Pex 0- śred...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750

18.12.2012 Handel wewnątrzgałęziowy- wyróżniliśmy 2 grupy towarów: dobra jednorodne i dobra zróżnicowane. Dobra jednorodne dla odbiorcy różnią się ceną, to np. surowce przemysłowe (węgiel, miedź), surowce rolne. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne aby dany kraj eksportował i impo...

Międzynarodowy system handlowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

08.01.2013 15:30-- 30.01.2013 EGZAMIN Międzynarodowy system handlowy To reguły i zasady prowadzenia wymiany międzynarodowej. Podstawa MSH są dwie zasady o których wcześniej była mowa- Klauzula narodowa i KNU. Aby te 2 zasady mogły działać sprawnie w praktyce należało utworzyć międzynarodową orga...

Handel zagraniczny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Handel zagraniczny oddziałuje na gospodarkę narodową w zależności od: skali zaangażowania danego kraju w MPP udział handlu zagranicznego w tworzeniu dochodu narodowego rola jaka handel zagraniczny pełni w gospodarce danego kraju, może mięć charakter: - pasywny; sfera handlu jest ściśle podporzą...