Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje - strona 1 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje - strona 2

Fragment notatki:


4.10.2011r. MSG to transakcje gospodarcze między podmiotami należącymi do różnych państw.
To transakcje które różnią się od transakcji wewnątrz krajowych. Prawo jest jednolite i rozliczana jest w tej samej walucie-firmy w obrębie jednego kraju (mają tutaj również znaczenie język i zwyczaje.
Transakcje zagraniczne -podmioty gospodarcze należą do różnych państw i systemów prawnych, politycznych. Potrzeba wymiany między narodami zrodziła naukę języków obcych. Byli oni pierwszymi poliglotami. Nauka języka zagranicznego była warunkiem powodzenia transakcji. Stąd mamy do czynienia z podziałem umownym na handel wewnątrzkrajowy i handel międzynarodowy, w sensie ekonomicznym jest to samo, ale w wymianie międzynarodowej muszą być spełnione dodatkowe warunki, np. ustalenie waluty rozliczenia, języka, spisać umowę , która będzie odwoływać się do jakichś norm prawnych, egzekucje-wymagania należności itd. Wymianie międzynarodowej występuje jedna przeszkoda, ale za to bardzo poważna: granica ekonomiczna. Każde państwo ustala granice ekonomiczne. MSG to wyjątkowa dziedzina praktyki gospodarczej, która implikuje potrzebę posiadania rozległej wiedzy na temat transakcji międzynarodowych. Znoszenie granic ekonomicznych jest sensem MSG. Przedmiot MSG: formy, rodzaje, kategorie transakcji objętych, wchodzących w skład MSG .
Przedmiot MSG jest bardzo złożony ze względu na wielość transakcji, i aby uprościć obserwowanie i badanie transakcji, poklasyfikowano je w odpowiednie grupy, które razem wzięte tworzą bilans płatniczy. W ekonomii mamy dwie miary, procesy ekonomiczne mierzymy miarami jakościowymi i ilościowymi. Ujęcie pieniężne/ finansowe, zjawiska i procesy ekonomiczne ujmujemy w wartościach finansowych. Ujęcie rzeczowe 1500 zajęcy, wartość 100 mln. W MSG stosuje się przede wszystkim ujęcie pieniężne, ujmuje się transakcje w pieniądzach w walucie kraju, albo po przeliczeniu w walucie innego kraju. Wszystkie transakcje ujmowane są w ujęciu pieniężnym. MSG to transakcja kupna i sprzedaży- importu i eksportu. Zestawienie w grupy wszystkich transakcji MSG nazywamy bilansem płatniczym- te transakcje między gospodarką państwa a innym krajem, może być w ujęciu rocznym , miesięcznym. W miarę zbierania danych statystycznych skróceniu ulega czas publikacji daty. W bilansie płatniczym wyróżnia się przepływy towarowe i przepływy pieniężne-kapitałowe. Transakcje MSG dzieli się na : wymianę towarami, usługami, przepływem czynników produkcji(siła robocza, technologia, kapitał). Pojecie i struktura bilansu płatniczego to podstawa wiedzy do zdania egzaminu. Struktura bilansu płatniczego: mamy 2 części:
- bilans obrotów bieżących ,- rachunek bieżący, (current account)który składa się z 4 części:


(…)

… granicę jest rejestrowany. Wszystkie towary są sklasyfikowane w 20 tys. Pozycji. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego Polski…
Saldo wymiany towarowej-klasyczny handel zagraniczny, teoretycznie musi być zrównoważone, może kupować tyle towarów ile uda mu się sprzedaż za granicą. Teoretycznie jedne państwa mają deficyt w wymianie handlowej, a inne nadwyżkę. Znaczenie salda jest bardzo ważne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz