Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus - strona 3

Fragment notatki:

MSG LITERATURA: Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze , PWE, Warszawa 2006
Zabielski K., Finanse międzynarodowe , PWN, Warszawa
Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze , PWN, Warszawa 1994
Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe , Warszawa 2007
Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2001
Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze , PWE, Warszawa 2006
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe , Warszawa 2001
Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, Warszawa 1999
Górniewicz G., Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002
ZAGADNIENIA: Przy opracowywaniu zagadnień wykorzystałem treści zamieszczone w podręczniku Zabielskiego, w Wikipedii, na stronie NBP, a także na innych stronach internetowych oraz w notatkach Mileny i swoich. Miłego czytania.
Systemy kursowe
a) według kryterium liczebności kursów
system kursu jednolitego - całość obrotów z za granicą odbywa się po jednym kursie. Także transakcje wymiany walut obcych na walutę krajową dokonują się po tym samym kursie
system kursu dualnego - stosowany sporadycznie; obowiązują wówczas dwa oficjalne kursy: jeden dla obrotów handlowych, a drugi dla kapitałowych. Potrzeba ustalenia dwóch kursów zachodzi wtedy, gdy istnienie jednego kursu byłoby szkodliwe albo dla obrotów handlowych, albo dla kapitałowych
system różnicowanych kursów walutowych - polega na ustaleniu odrębnych kursów dla poszczególnych kategorii eksportu i importu
KURS WALUTOWY RÓWNOWAGI - pojęcie używane w kilku dwóch znaczeniach:
kiedy kurs walutowy wyrównuje popyt na waluty obce z ich podażą (wąskie ujęcie)
taki, który zapewnia równowagę bilansu płatniczego (ujęcie szerokie)
najwłaściwsze jest ujęcie, które określa, że kurs walutowy równowagi istnieje wtedy, gdy zapewnia on równowagę w bilansie płatniczym w dłuższym okresie (dopuszcza natomiast krótkookresowe nadwyżki i deficyty) oraz sprzyja stabilizacji i zwiększa efektywność całej gospodarki
Kurs walutowy- funkcje, determinanty kursu walutowego
kurs walutowy to cena pieniądza w relacjach międzynarodowych . Na rynku wewnętrznym funkcję ceny pieniądza spełnia stopa procentowa kurs walutowy pełni ważne funkcje w transakcjach międzynarodowych, a także przy spłacie zagranicznych długów
jest silnym narzędziem, którym można manipulować w celu osiągnięcia korzyści na rynku międzynarodowym
słaba waluta jest korzystna dla eksporterów, a niekorzystna dla importerów i kredytobiorców


(…)

… jego wymienialności
od 1.01.1990 kurs sztywny wobec dolara - kotwica nominalna Balcerowicza 9500 zł za 1$
od 17.05.1991 kurs sztywny wobec koszyka 5 walut (dolar 45%, marka niemiecka 35%, funt brytyjski 10%, frank francuski 5%, frank szwajcarski 5%)
od 14.10.1991 kurs stały krótkookresowy
ustalany wobec koszyka 5 walut
kurs stały przez 1 dzień (dewaluacja wobec dnia poprzedniego, wymuszona wysoką inflacją)
Od 1990…
… i rozpadł się.
Europejski System Walutowy (1979)
Powstał jako odpowiedź krajów EWG na rozpad systemu z Bretton Woods i powszechne upłynnienie kursów walutowych, co hamowało ich rozwój gospodarczy i proces integracji. Względną stabilizację udało się osiągnąć dzięki trzem „filarom”
I Mechanizm kredytowy
→ najważniejszy element systemu
→ działał w oparciu o środki zdeponowane przez kraje członkowskie…
…%, I-33%, USA - E-10%, I-15%, Japonia - E-12%, I-10%
ustabilizowana wartość waluty
wysoki udział emitenta waluty międzynarodowej w międzynarodowych obrotach kapitałowych i pieniężnych
Wymienialność walut, jej zalety i wady oraz rodzaje
Swobodna możliwość wymiany pieniądza krajowego na zagraniczny przy zagwarantowaniu tej możliwości przez władze państwowe.
WARUNKI WPROWADZENIA:
długotrwała równowaga…
… przyjmowane przez wszystkich uczestników międzynarodowego rynku walutowego. Warunkiem uzyskania statusu waluty rezerwowej jest też rozwinięty rynek finansowy, gdyż aktywa w niej wyrażone muszą być łatwo zbywalne (płynne). Walutami światowymi są dolar USA, euro, a w znacznie mniejszym stopniu jen, funt brytyjski i frank szwajcarski. Rezerwy przechowywane są w papierach wartościowych, depozytach, a rzadziej…
… w barierę dla niego. W 1985 r. zawarto porozumienia z członkami Klubu Paryskiego, dotyczące restrukturyzacji i odroczenia zobowiązań płatniczych przez Polskę. Rząd Mazowieckiego w 1989 podjął działania w celu polepszenia stanu polskiej gospodarki. Ich celem była jak najszybsza stabilizacja i przeprowadzenie transformacji ustroju gospodarczego. W 1991 wynegocjowano z Klubem Paryskim redukcję długu o min. 50…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz