Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 13

note /search

Wykład - teorie stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567

TEORIA ZAŁOŻENIA PODSTAWOWA PRZESŁANKA ROZWOJU HANDLU PRZEDSTAWICIEL UWAGI Teorie przedklasyczne: koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów starożytni władcy dążyli do uzyskania możliwie jak największej ilości dóbr, starając się jednocześnie oferować w zamian jak najmniej dogmat słuszne...

Wykład - wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE ujęcie korzyści z wymiany międzynarodowej w kategorii cen Znaczna część korzyści z wymiany międzynarodowej zależy od tego, jak zmieniają się ceny. Np.: jeżeli dany kraj eksportuje towary, których ceny rosną, a importuje towary, których ceny spadają, osiąga korzy...

Wykład - polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2107

Polityka handlowa - całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na strukturę eksportu i importu danego kraju. Cło - środek polityki handlowej, opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Importowe/eksportowe/tranzytowe. Kryterium celu: fiskalne, ochronne...

Wykład - transfer wiedzy technicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

TEMAT 5 Grupa IV Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej WIEDZA TECHNICZNA- wiedza o tym, jak efektywnie stosować określone środki dla osiągnięcia pewnych celów. Na podstawie tej wiedzy można wywołać zmiany w środowisku materialnym lub społecznym. PODZIAŁ WIEDZY TECHNICZNEJ: -szczegółowa(dot...

Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Wykład: Korzyści z handlu międzynarodowego punktu widzenia dochodu narodowego Wymiana międzynarodowa zwiększa dochód narodowy, tzn. określa jego strukturę w sensie podziału na inwestycje i konsumpcje. Dzięki wymianie proporcje między nimi się zmieniają. Eksport ...

Wykład - korzyści z wymiany handlowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Korzyści z wymiany handlowej 3 interpretacje/ujęcia korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej: Bilansowe korzyści z wymiany- gdy dany kraj uzyskuje nadwyżkę w wymianie międzynarodowej (nadwyżka w handlu zagranicznym: eksport-import towarów); dodatni

Wykład - podmiotowy zakres MSG

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE podmiotowy zakres MSG CD PRZEDMIOTOWY ZAKRES MSG W bilansie wyróżniamy 3 rodzaje transakcji (dziedziny MSG): Handel zagraniczny: eksport i import towarów. Dawniej wymiana międzynarodowa była tożsama z wymianą towarową (handlem zagranicznym). Niekiedy handel za...

Wykład - międzynarodowy transfer technologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Międzynarodowy transfer Technologii Technologia Jeden z czynników produkcji Obejmuje: technologie produkcyjne (produkty, procesy produkcyjne) organizację działalności produkcyjnej wiedzę tkwiącą w ludziach (umiejętności menadżerskie, badawcze, marketingowe) aktywa nieuchwytne (licencje, paten...

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Od kilkunastu lat zauważa się znaczny wzrost pozycji Chin, również na rynkach finansowych i walutowych. Szczególne powiązania jakie łączą to państwo z mocarstwem globalnym jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone zyskało nawet miano Chimeryki. Powodem ku temu jest z pewnością uzależnienie obu państw ...

Wykład - Migracje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1057

Międzynarodowy przepływ siły roboczej MIGRACJA: zmiana miejsca pobytu mieszkańców kraju lub regionu spowodowana czynnikami natury politycznej, ekonomicznej, ekologicznej, narodowościowej, religijnej i społecznej. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne. Definicja przyjęta przez ONZ: międzynarodowa migra...