Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 14

note /search

Wykład - struktura organizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Struktura organizacyjna: Cechy: ( patrz prezentacja) Scentralizowana Wysmukła Łatwa koordynacja na poziomie poszczególnych szczebli Elastyczność Pracy (Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji) Organi...

Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa POLITYKA HANDLOWA A ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA to świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Sprowadzające się do: wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie wyboru i zastosowania ok...

Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Międzynarodowy przepływy czynników produkcji (przedsiębiorstwa międzynarodowe, międzynarodowy obrót kapitału, transfer technologii, międzynarodowy przepływ siły roboczej). PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE Elementy w teorii przedsiębiorstw międzynarodowych motyw lokalizacji motyw internalizacji + ...

Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. Dwie strony zależności ekonomicznej krajów rozwijających się: wewnętrzne: jednostronna surowcowa struktura, zależność od kapitału obcego, rynku światowego i odpływ wykwalifikowanej kadry, -przechwytywanie dochodów przez kapitał obcy w procesie ...

Wykład - Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1197

Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzynarodowej Ukształtowanie się teorii wartości międzynarodowych; teoria kosztów komparatywnych MERKANTYLIZM XVI/XVII - XVIII w. źródło bogactwa - zasoby kruszców szlachet...

Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Ceny w handlu międzynarodowym (popyt, podaż, terms of trade). CENA ŚWIATOWA - wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów uczestniczących w wymianie międzynarodowej (­warunek konieczny) KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ŚWIATOWYCH masowy charakter...

Wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1890

Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn. Wzrost handlu kontrolowanego. TRADYCYJNE I NOWE ARGUMENTY NA RZECZ PROTEKCJONIZMU HANDLOWEGO Współczesny protekcjonizm handlowy określany jest często mianem neoprotekcjonizmu. Od tradycyjnego, gdzie dominowały bariery celne, odróżniają go uciekają...

Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1274

Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy. PIENIĄDZ ŚWIATOWY I MECHANIZM ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH Waluty międzynarodowe - wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim okresie używane we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie j...

Wykład - Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego Integracja gospodarcza w Europie i na świecie. UNIA EUROPEJSKA EKONOMICZNE I POLITYCZNE PRZYCZYNY POWSTANIA ORAZ CELE DZIAŁANIA WE Ekonomiczne: spodziewane zwiększenie rynków zbytu , lepsze wykorzystanie czynników produkcji wszystkich krajów c...