Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 12

Pozytywne efekty rozwoju importu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Pod względem makroekonomicznym pozytywnymi efektami rozwijania importu są: stabilizacja rynku, osiągana dzięki pojawieniu się konkurentów zagranicznych, likwidujących krajowe monopole wzrost konkurencji oraz nacisk na obniżenie kosztów i cen dostęp do zagranicznych surowców możliwość podniesien...

Przepływ czynników produkcji w skali międzynarodowej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

PRZEPŁYW CZYNNIKÓW PRODUKCJI W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ kapitał technologia siła robocza Kapitał; wartość której celem jest przynoszenie wartości dodatkowej Transfer kapitału; wywóz wartości której celem jest przyniesienie wartości dodatkowej Transakcja transferowa; wywóz kapitału nie jest natyc...

Rodzaje integracji -opracownaie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

RODZAJE INTEGRACJI Cztery rodzaje/ typy integracji integracja państw suwerennych; częściowe zniesienie barier handlowych np. EFTA integracja państw dobrowolnie ograniczających swoją suwerenność np. UE integracja państw nierównouprawnio...

Źródła finansowania ujemnego bilansu handlowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Źródła finansowania ujemnego bilansu handlowego: Zasoby środków płatniczych, którymi dysponuje dany kraj ( np. dewizy, złoto) - dobre w krótkim okresie. W praktyce nie stosuje się tego Dodatnie

Czynniki determinujące poziom kursów walutowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Czynniki determinujące poziom kursów walutowych: strukturalne poziom rozwoju i struktura gospodarki poziom konkurencyjności gospodarki sytuacja w bilansie płatniczym techniczne intensywność i struktura przemian technicznych poziom rozwoju zaplaecza technicznego funkcjonowania rynków koniunktu...

Formy i rodzaje kredytów zagranicznych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Formy i rodzaje kredytów zagranicznych Formy i rodzaje kredytów zagranicznych nie warunkujące realizacji określonego celu warunkujące realizację określonego celu kredyty finansowe kredyty kredyty kredyty kupieckie bankowe kredyty rządowe międzynarodowych organizacji finansowych ...

Kanały przepływu technologii -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Kanały przepływu technologii: międzynarodowe operacje licencyjne bierne czynne konsulting międzynarodowy sprzedaż patentów za granicę wywiad gospodarczy sprowadzenie zagranicznych towarów jako wzorców i ich kopiowanie międzynarodowa korporacja przemysłowa korporacja w pracach i badaniach i...

Środki zagranicznej polityki ekonomicznej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 308

Środki zagranicznej polityki ekonomicznej Środki bezpośrednie - środki taryfowe (cła) - środki parataryfowe (opłaty wyrównawcze) -środki pozataryfowe (kontyngenty) Środki pośrednie - polityk bankowa (operowanie stopą procentową) - polityka fiskalna (podatki) -

Miedzynarodowe Stosunki gospodarcze - egzamin, test i pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4585

1. Impulsy uruchamiające mechanizm bilansu handlowego to: 1. wzrost exportu 2. spadek importu 3. obnizka podatków 4. wzrost inwestycji infrastrukturalnych 2. polityka państwa dążąca do ograniczenia importu artykułów, których nie można pozyskać w kraju, a eksportu do wysokości pozwalającej n...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3367

...Handel międzynarodowy, czyli wymiana towarów między różnymi podmiotami gospodarczymi poprzez granice narodowe, której towarzyszą różnego rodzaju usługi np. transport, ubezpieczenia. Coraz częściej międzynarodowy obrót usługami nie jest związany z obrotem towarowym, a jest zjawiskiem autonomic...