Miedzynarodowe Stosunki gospodarcze - egzamin, test i pytania otwarte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4914
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedzynarodowe Stosunki gospodarcze - egzamin, test i pytania otwarte - strona 1 Miedzynarodowe Stosunki gospodarcze - egzamin, test i pytania otwarte - strona 2 Miedzynarodowe Stosunki gospodarcze - egzamin, test i pytania otwarte - strona 3

Fragment notatki:1. Impulsy uruchamiające mechanizm bilansu handlowego to:
1. wzrost exportu
2. spadek importu
3. obnizka podatków
4. wzrost inwestycji infrastrukturalnych
2. polityka państwa dążąca do ograniczenia importu artykułów, których nie można pozyskać w kraju, a eksportu do wysokości pozwalającej na finansowanie importu, to polityka:
1. autarkii
2. restrykcyjna
3. ekspansywna
4. protekcyjna
3. unia celna oznacza:
1. zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między krajami
2. ustalenie wspólnej taryfy celnej wobec krajów trzecich
3. wprowadzenie swobody przepływu towarów usług ludzi i kapitału
4. harmonizacja polityki gospodarczej krajów
4. EFTA to:
1. północnoamerykanska strefa wolnego handlu
2. srodkowoeuropejskie porozumienie o wolnym handlu
3. europejskie stowarzyszenie wolnego handlu
4. stowarzyszenie krajów azji południowo wschodniej

3. Co to jest internacjonalizacja
uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach. Odzwierciedla ciągły i podlegający intensyfikacji proces umiędzynarodowienia, tzn. wchodzenia poza granice narodowe rozmaitych elementów gospodarki, polityki, kultury, nauki, techniki itd.
Proces internacjonalizacji w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wyróżnia się na:
- strefę materialną i gospodarczą
- strefę polityczną
- strefę kultury i religii
- strefę wymiany naukowej, kultury fizycznej, turystyki.

Trzy etapy internacjonalizacji przedsiębiorstwa:
- umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa w strefie handlu,
- umiędzynarodowienie w sferze produkcji przedsiębiorstwa,
- globalizacja.

To są pytania jakie miała Gospodarka turystyczna na egzaminie z MSG w czwartek u Szaflarskiego.
Pytania otwarte:
1. Podmioty gospodarki światowej
- Przedsiębiorstwa krajowe (narodowe),
- Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje transnarodowe),
- Gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z instytucją państwa,
- Międzynarodowe (regionalne) ugrupowania integracyjne,
- Międzynarodowe organizacje gospodarcze
2. Więzi ekonomiczne
Więzi ekonomiczne łączą poszczególne podmioty gospodarki światowej:
- handlowe
- usługowe (tworzą wartości usługowe niematerialne),
- produkcyjne (kooperacyjne), czyli współpraca produkcyjna,
- technologiczne (przepływ technologii odbywa się już na poziomie więzi produkcyjnych),
- kapitałowe (następuje połączenie kapitałów, firmy ponoszą wspólne ryzyko)
3. Co to jest internacjonalizacja
uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach. Odzwierciedla ciągły i podlegający intensyfikacji proces umiędzynarodowienia, tzn. wchodzenia poza granice narodowe rozmaitych elementów gospodarki, polityki, kultury, nauki, techniki itd.
Proces internacjonalizacji w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wyróżnia się na:
- strefę materialną i gospodarczą
- strefę polityczną
- strefę kultury i religii
- strefę wymiany naukowej, kultury fizycznej, turystyki.
Trzy etapy internacjonalizacji przedsiębiorstwa:
- umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa w strefie handlu,
- umiędzynarodowienie w sferze produkcji przedsiębiorstwa,
- globalizacja.
Internalizacja - dokonywanie transakcji wewnętrznych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, warunkiem procesu internalizacji jest przejęcie kontroli nad dostawca lub odbiorcą, stosując internalizację dane przedsiębiorstwo może omijać rynek, który jest nieatrakcyjny
4. Kanały transferu technologii
- międzynarodowe operacje licencyjne:
a. bierne
b. czynne
- konsulting międzynarodowy,
- sprzedaż patentów za g

(…)

… wzrostu krajowego dochodu narodowego. Pisali 30 minut, za ściąganie nie odbiera pracy tylko stawia parafkę i wtedy jest ocena o 1 stopień niżej.
Narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej:
Narzędzia - elementy mechanizmu ekonomicznego tj: kurs walutowy, stopa procentowa, polityka fiskalna, polityka budżetowa, polityka cenowa, cła itp., służące do realizacji celów zagranicznej polityki ekonomicznej.
Różnica między środkami a narzędziami:
- Środki - zasoby finansowe lub rzeczowe
- Narzędzia - elementy mechanizmu ekonomicznego.
Dwa rodzaje narzędzi:
1. Elementy ogólnej polityki gospodarczej oraz elementy zagranicznej polityki ekonomicznej (np.: polityka kursu walutowego, polityka stopy procentowej, polityka fiskalna (podatkowa), polityka finansowa, polityka budżetowa, polityka cenowa)
2. Narzędzia…
… integracyjna polityka ekonomiczna
7. Cechy waluty złotej
- jednostka monetarna danego kraju posiadała parytet złoty
- w obiegu znajdowały się zarówno pełnowartościowe monety jaki i wymienialne na złoto banknoty
- pełna swoboda transferu złota w skali międzynarodowej
- pełna wymienialność waluty narodowej na zagraniczne
- władze musiały utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia obiegu pieniądza - rezerwy złota…
… wymienialności waluty narodowej na inne waluty, kursy walutowe wykonywały bardzo niską amplitudę wahań. 8. Pozorna równowaga bilansu płatniczego
Gdy nie występuje saldo transakcji wyrównawczych, na skutek zastosowania przez państwo odpowiednich środków interwencyjnych
9. Co ma wpływ na inwestycje w gospodarce otwartej
Rozmiar inwestycji w gospodarce otwartej zależy od:
- wielkości importu Im>Ex => I>0…
…) polegają na kompensowaniu wzajemnych należności bez potrzeby zapłaty w dewizach.
Formy rozliczeń bezdewizowych: barter (kompensata towarowa), clearing (kompensata finansowa)
Barter - w oparciu o międzynarodową umowę barterową następują dostawy towarów i usług pomiędzy podmiotami z krajów objętych umową. Wartość wzajemnych towarów i usług musi się bilansować.
Clearing - umowa międzynarodowa; w jej skład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz