Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa - strona 1 Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa - strona 2 Wykład - Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa - strona 3

Fragment notatki:

Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa
POLITYKA HANDLOWA A ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA
ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA to świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Sprowadzające się do:
wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie
wyboru i zastosowania określonych narzędzi (instrumentów), które przez swój wpływ na obroty gospodarcze z zagranicą mają przyczyniać się do osiągnięcia tych celów.
POLIYKA HANDLOWA (pojęcie starsze od zagranicznej polityki ekonomicznej) - 2 znaczenia:
polityka państwa w sferze jedynie wymiany towarowej z za granicą
synonim zagranicznej polityki zagranicznej, czyli polityka państwa obejmująca całośc stosunków gospodarczych z za granicą
CELE ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ :
zmiana stopnia i sposobu włączenia się gospodarki danego kraju do międzynarodowego podziału pracy
zmiana w poziomie eksportu i importu
zmiana w strukturze handlu zagranicznego
poprawa relacji między cenami eksportowymi i importowymi
zapewnienie zaopatrzenia kraju w energię i surowce
zwiększenie dochodów netto z tytułu obrotów usługami
wzmocnienie czy osłabienie przepływu lub odpływu kapitałów obcych bądź rodzimych
poprawa sytuacji w bilansie płatniczym
Poszczególne cele zagranicznej polityki ekonomicznej mogą być ze sobą niekiedy zgodne, ale mogą być tez sprzeczne. W przypadku więc, gdy niektóre cele zagranicznej polityki ekonomicznej są ze sobą sprzeczne wybór jednego z nich zmusza do poświęcenia innych celów.
NARZĘDZIA ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ:
cła (bariery taryfowe)
bariery pozataryfowe
regulowanie przez państwo poziomu kursu waluty krajowej wobec walut zagranicznych
umowy bilateralne ( zawierane przez dane państwo z określonym jednym tylko krajem; np. - ustalają kontyngenty eksportowe i importowe na pewne towary, ustalają obniżkę cen)
umowy multilateralne (zawierane przez dane państwo z kilkoma krajami; np. powołanie i funkcjonowanie określonej organizacji międzynarodowej czy organizacji międzynarodowego rynku jakiegoś produktu)
POLITYKA AUTONOMICZNA A POLITYKA UMOWNA
ZAGRANICZNĄ POLITYKĘ EKONOMICZNĄ DZIELIMY NA:
POLITYKĘ AUTONOMICZNĄ - zmierza do osiągania wytyczonych przez państwo celów za pomocą narzędzi, o których wyborze, formie i skali zastosowania decyduje ono samo, bez uzgadniania z innymi państwami.
POLITYKĘ UMOWNĄ (KONWENCYJNĄ) - zmierza do osiągania wytyczonych przez państwo celów przez zawieranie z zagranicą wspomnianych wyżej umów gospodarczych.


(…)

… ich polityki ekonomicznej. potrzeba współdziałania w sferze polityki ekonomicznej wystąpiła zwłaszcza w ramach utworzonych ugrupowań takich jak EWG czy EFTA
Międzynarodowa polityka ekonomiczna oznacza wspólne ustalanie przez kraje pewnych celów do osiągnięcia w międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz uzgadnianie narzędzi służących do osiągania tych celów .
Pojęcie międzynarodowej polityki ekonomicznej…
… gospodarcze- ustalają zasady postępowania uczestniczących w nich krajów w określonej dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych (powołują międzynarodowe organizacje gospodarcze, ustalają zasady postępowania, uruchamiają wspólne fundusze)
posunięcia podejmowane odrębnie przez poszczególne kraje- np. osłabienie inflacji
spotkania między przedstawicielami rządów (wymiana informacji, wzajemne…
… umowna powoduje, że jeśli są wprowadzane jakieś autonomiczne posunięcia polityczno - handlowe to powinny one być zgodne z zasadami ustalonymi w umowach międzynarodowych.
POLITYKA WOLNEGO HANDLU A POLITYKA PROTEKCJONIZMU
Polityka wolnego handlu w swej czystej postaci oznacza, że państwo powstrzymuje się od bezpośredniego oddziaływania na obroty gospodarcze zagranicą. Nie są stosowane żadne cła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz